En polsk elektriker som arbetade på bygget av Northvolt-fabriken i Skellefteå har avlidit i sviterna av covid-19. Han var anställd hos en underentreprenör till Eitech, som är huvudentreprenör för elinstallationerna på bygget. 

Nu har Elektrikerna ställt upp ett antal krav mot Northvolt och på Eitech – och är inte främmande för att lägga ett skyddstopp.

Vilka krav har ni ställt?

– Bättre testmöjligheter, säkrare omklädningsrum, säkrare lunchrum, att man säkerställer att det inte blir folksamlingar där smitta kan uppstå.

Vid lunchtid på torsdagen gick Northvolt ut med ett pressmeddelande med ändrade restriktioner i området. Något som kommer att innebära att många elektriker plockas bort från bygget.

Northvolt-bygget

Även målare har smittats på Northvolt – står bakom Elektrikernas krav

Nyheter

Av de dryga 1100 personer som arbetar där i dag kommer ungefär hälften av dem att få gå hem.

Endast tre kategorier arbetande kommer att få fortsätta sitt arbete på batterifabriken:

  • Personer med avslutad covid-19-infektion under de senaste 6 månaderna.
  • Personer som är temporärt boende i Skellefteå, då den gemensamma bedömningen är att smittspridning inte skulle minska av att dessa friställdes.
  • Personer som upprätthåller kritiska funktioner för att inte riskera övriga anställdas säkerhet och hälsa.
Mathias Hansson framför arbetarplatsens baracker utomhus i snön

Northvolt-bygget

Northvolt gjorde om efter skydds­ronden

Reportage

Övriga arbetande på Northvolt 1 som permanent bor i Skellefteå eller veckopendlar till området kommer att stanna hemma från arbetet. Inga nya arbetslag som inte arbetar med kritiska funktioner kommer heller att tas in på arbetsplatsen.

Åtgärderna sträcker sig fram till den 25 februari, alternativt ett tidigare datum om smittspridningen avtagit så pass kraftfullt att en ny bedömning kan göras.

– De här åtgärderna tar bort ungefär hälften av alla krav vi ställt, säger Sven Höckert och tillägger:

– I morgon sätter vi oss ned för att se om vi behöver gå vidare med ett skyddsstopp.

Även Målarna ställer sig bakom Elektrikernas skyddsstopp, vilket då skulle innebära att även Målarna stoppar arbetet.  

Sven Höckert
Sven Höckert.