Mathias Hansson framför arbetarplatsens baracker utomhus i snön

Mathias Hansson, ombudsman i Region Norr

Northvolt Ett, det som ska bli Europas största batterifabrik, byggs just nu på ett gigantiskt område utanför Skellefteå. Bygget planeras stå klart om fyra år, 2025.

Mathias Hansson utomhus i snön, med arbetsplatsen i bakgrunden

Northvolt-bygget

”Jag kan inte låta 150 man utsättas för dålig arbetsmiljö”

Reportage

Enligt Northvolt själva väntas fabriken totalt skapa så mycket som 10 000 nya jobb i Skellefteå med omnejd.

Men redan nu, under bygget, arbetar ett tusental arbetare – varav omkring 150 elektriker – med att uppföra fabriken. De elföretag som har anställda på bygget är Eitech och Nordelektro. 

Det var efter sommaren som Mathias Hansson tillsammans med Byggnads regionala skyddsombud började med regelbundna skyddsronder på området.

Det tog också väldigt lång tid innan man möblerade om och såg till att de anställda började äta i skift, kanske så sent som oktober, november.

Mathias Hansson, ombudsman Region norr

Det första problemet de stötte på var barackerna där de anställda fikar och äter lunch. Det var plats för 77 personer, men det fanns bara en vattenkran. 

– Det är inte riktigt rimligt, och det höll företaget med om och har löst det genom att ändra så att man bara sitter 36 personer per barack istället, och kompletterat med fler kranar och tvätthoar, säger Mathias Hansson och tillägger: 

– Tidigare kunde man inte tvätta av sig i dessa baracker. Det fanns tvättmöjligheter på ett ställe flera hundra meter bort. Men att inte kunna sköta sin hygien när du ska äta mat och fika, det är inte särskilt bra i virus-tider.

Om det beror på trängseln och svårigheterna att tvätta sig får vi låta vara osagt. Men corona-smittan har spridit sig på bygget. Enligt interna dokument har omkring 150 anställda på bygget varit smittade av covid-19. 

Mathias Hansson utomhus i snön, med arbetsplatsen i bakgrunden

Att inte kunna sköta sin hygien när du ska äta mat och fika, det är inte särskilt bra i virus-tider.

Mathias Hansson, ombudsman Region norr

– Det blir så här om man inte kan hålla avstånd och sitter väldigt trångt. Det tog också väldigt lång tid innan man möblerade om och såg till att de anställda började äta i skift, kanske så sent som oktober, november. Frågan är om man har tagit till tillräckliga åtgärder, säger Mathias Hansson. 

Relationen med elföretagen på plats, Eitech och Nordelektro, beskriver Mathias Hansson som god. 

– De saker jag har sett har jag påpekat och så har vi försökt att lösa det. Men det finns också många utländska arbetare på plats, som kanske inte har koll på vilka rättigheter de har. 

Av alla elektriker på plats uppskattar Mathias Hansson att ett 40-tal är svenskar, övriga bland annat från Irland, Polen och Litauen. 

Jesper Wigardt är kommunikationschef på Northvolt. Han säger att bolaget har arbetat aktivt för att minska risken för smittspridningen på bygget i Skellefteå. 

– Vår policy innebär bland annat social distansering, obligatorisk ansiktsmask och regelbunden testning, säger han. 

Jesper Wigardt
Jesper Wigardt är kommunikationschef på Northvolt.

Relationen med de fackliga organisationerna säger han är god. 

– De har haft synpunkter som vi försöker justera och förbättra kontinuerligt, bland annat det här med bodarna där de anställda fikar. 

– Vi har sagt från dag ett att vi vill ha en god relation med facken, vi vill göra det här i partnerskap. Det är få gånger man har chansen att bygga en hel industri från scratch, och vi känner att vi måste ha ett givande samarbete med facken för att vårt arbete ska bli framgångsrikt.

Northvolt

Europas största batterifabrik, Northvolt Ett, förväntas skapa 10 000 nya jobb i Skellefteå med omnejd, varav 3 000 direkt anställda av Northvolt. Området är 500 000 kvm stort. 

Idén till Northvolt lyftes 2016, sedan gick det snabbt. I början av 2017 startades bolaget. En första, mindre fabrik byggdes i Västerås. Etapp 1 i Skellefteå beräknas stå klar i slutet av detta år.

När fabriken är fullt utbyggd 2024-2025 är tanken att fabriken ska producera litiumjonbatterier till mellan 700 000 och 800 000 elbilar per år. Redan har miljardordrar kommit in från biltillverkare som Volkswagen, BMW och Scania.

Fullt utbyggt är prognosen att fabriken i Skellefteå kommer att kräva 1,5 till 2 TWh. Energiåtgången är en stor anledning till att Northvolt valde just norra Sverige att etablera sin jätteanläggning i. 

”Det är få platser i världen där du har så goda förutsättningar att göra detta som i Skellefteå och norröver, där man har en stor tillgång till vind- och vattenkraft. Särskilt vattenkraft. Den här delen av Sverige har också väldigt konkurrenskraftiga energipriser”, säger Jesper Wigart, kommunikationschef på Northvolt.