Formbetong Anläggning i Katrineholm AB har hängavtal med Byggnads. Bolaget har utfört arbete bland annat i Grums som underentreprenör åt NCC vid byggnation av en pappersmaskin. 

I stämningen till Arbetsdomstolen hävdade facket att de svenska arbetarna fått korrekta löner medan utländska arbetare utnyttjats till lägre löner och ersättningar.

Förbundet har nu träffat en förlikning som stadfästes genom dom. Förlikningen innebär att bolaget betalar 3,1 miljoner kronor till de femton medlemmarna, vilket motsvarar medlemmarnas krav på lön och andra ersättningar enligt löneöverenskommelsen och byggavtalet.