Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson kommenterar de avbrutna förhandlingarna:

Tommy Olofsson arbetar

På arbetsplatsen

Tommy Olofsson är en av allt färre tv-tekniker

Reportage

– Arbetsgivarna vill inte gå med på låglönesatsningen då de tycker att det blir för dyrt att höja lönen för de med lägst lön på avtalet. Det här är en viktig fråga för oss. Självklart ska våra medlemmar på Radio & TV-avtalet få samma löneökningar som anställda inom andra branscher.

Enligt Mikael Pettersson vill Svensk Handel även göra försämringar i de anställdas arbetstid, genom att göra så att de anställda får lägre betalt när de arbetar kväll.

– Detta kan vi inte gå med på och förhandlingarna har därför avbrutits på obestämd tid, säger Mikael Pettersson.

Radio & TV-avtalet löper ut den 31 december 2020.