För Elektrikerförbundet rör det sig om ett hundratal medlemmar.
Det finns ett radio-tvavtalmellan Svensk handel och Elektrikerförbundet.

ill detta finns det företag utanför Svensk handel som har hängavtal.

EXAKT HUR MÅNGA sysselsatta är i dag oklart. Enligt Svensk handels uppgifter till Elektrikerförbundet är det 126 personer anställda under avtalet på ett 40-tal företag.

På ungefär lika många företagmed hängavtal är det troligen något fler.

Tommy Olofsson arbetar

På arbetsplatsen

Tommy Olofsson är en av allt färre tv-tekniker

Reportage

Men den fackliga anslutningsgraden är väldigt låg räknatmed svenskanormer.

Till Svensk handel är det större radio-tv-butiker som är anslutna. Hängavtal har reparationsföretag som Let me repair i Uppsala och Assist Workshop med fyra verkstäder.

Dessa verkstäder arbetar främst med garantiärenden. Även mindre tv-butiker har hängavtal, då de inte tillhör Svensk handel.

– DE SOM JOBBAR i branschen är endera äldre på väg till pension eller väldigt unga, säger Per-HåkanWaern, ansvarig för Radio-tv-avtalet på Elektrikerförbundet.

Han konstaterar att det skulle vara möjligt att värva fler medlemmar i branschen. Inte minst de som arbetar med reparationer av mobiltelefoner.

Antal medlemmar på Radio-TV-avtalet

  • 1980: 1 126
  • 2005: 272
  • 2010: 144
  • 2013: 80