• Niklas Enström. Foto: Tomas Nyberg/Montage

Antalet medlemmar som går under Radio/tv-avtalet har minskat drastiskt sedan 1999. Just nu pågår ett arbete mellan Elektrikerförbundet och Svensk handel för att utveckla avtalet och därigenom kunna behålla det.

I dag har Elektrikerförbundet 44 medlemmar som går under Radio/tv-avtalet. Niklas Enström är den på förbundet som är ansvarig för avtalet. Han berättar att just nu sker förhandlingar med ett företag i Göteborg som har 60 anställda som reparerar telefoner på olika köpcentrum främst i Göteborgsområdet.

Då kan vi förvänta oss att medlemsantalet inom radio-tv kommer att öka en del?

– Ja, det måste det. Annars dör avtalet. Jag ser de här tre åren framåt som en överlevnadstid om vi ska behålla avtalet. Vi måste också utveckla avtalet för att få det att överleva.

LÄS ÄVEN: Klart med Radio- tv-avtalet

Vad är fördelen med att avtalet är självständigt?

– Att det är ett helt unikt avtal, helt annorlunda villkor jämfört med installationsavtalet. Medlemmarna arbetar många gånger på köpcentrum runt om i landet, där är du tvungen att ha öppet sju dagar i veckan, annars får du böter av centrumet. Det kan även handla om sådant som bonus när man byter en skärm. Och det är ett genomströmningsyrke, många arbetar i tre-fyra år och byter sedan bransch. Vi måste jobba för att få de som i dag arbetar i yrket att stanna kvar och utvecklas, så vi tänker mycket på yrkesutveckling. Men vi måste framför allt få in medlemmar och öka branschen.

Det pågår ett arbete mellan Elektrikerförbundet och Svensk handel för att utveckla Radio/tv-avtalet. Bland annat ska det få ett nytt namn. Dagens namn börjar bli föråldrat.


[infogram id=”elektrikern-medlemsutveckling-radiotv-avtalet-1h7v4peomje86k0?live”]


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se