Det var i lördags, den 31 oktober, som fack och arbetsgivare inom industrin kallade till presskonferens för att berätta att ett nytt industriavtal tecknats.

Avtalet innebär ett avtalsvärde på 5,4 procent under 29 månader, men inga retroaktiva löneökningar från i våras, då Corona-pandemin satte stopp för avtalsrörelsen och förlängde avtalen till hösten.

Avtalet innehåller även en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott.

Jag ser en avsaknad från arbetsgivarens sida vad gäller konkreta förslag som förbättrar arbetsmiljön.

Petter Johansson, ansvarig för Kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet

Elektrikernas Petter Johansson säger att utifrån den situation som råder, med en pandemi och stor arbetslöshet, så är han nöjd med märket, såväl med nivån som med låglönesatsningen.

– Det vi saknar är att det inte ges något retroaktivt.

När det gäller förhandlingarna för ett nytt Kraftverksavtal så säger Petter Johansson att arbetsmiljön är den enskilt viktigaste frågan.

– Det viktigaste krav vi har är att ingen ska skadas eller dödas på jobbet.

På vilket sätt vill ni få in det i avtalet?

– Vi vill bland annat stärka kompetensnivån, alla som jobbar ska ha rätt kompetens för att utföra arbetet. Vi vill även arbeta partsgemensamt för att stärka skyddsombud, montörer och företag i arbetsmiljöarbetet. Och vi vill jobba med sådant som att förbättra inrapporteringen av arbetsmiljöstatistiken

De uttrycker ett intresse i frågan, men när det kommer till att implementera verkligt konkreta saker i avtalet så är inte viljan över huvud taget hög.

Petter Johansson, ansvarig för Kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet

– Inte minst behöver vi förbättra regler i avtalet om arbetsmiljön som tar sikte på förebyggande arbete, innan det händer något, sådant som ordentliga riskanalyser.

Känner du att ni har motparten med er på detta?

– Både och. Jag ser en avsaknad från arbetsgivarens sida vad gäller konkreta förslag som förbättrar arbetsmiljön. Däremot ser jag en vilja att prata om arbetsmiljön och att de ser vikten av det, men det är mycket prat, säger Petter Johansson och fortsätter:

– De uttrycker ett intresse i frågan, men när det kommer till att implementera verkligt konkreta saker i avtalet så är inte viljan över huvud taget hög. Där skiljer vi oss åt. Nu är det dags att ta de stegen som behövs för att införa konkreta åtgärder för att stärka arbetsmiljön, minska pressen och säkerställa färre olyckor.

Såväl Kraftverksavtalet som Installationsavtalet går ut 15 november. Slutförhandlingarna om de nya avtalen inleds nästa vecka.