I Göteborg uppstod det en konflikt mellan ett företag och ett fackförbund. Konflikten handlade om kollektivavtal för en del av de anställda.

Fackförbundet Elektrikerna hävdar att larmteknikerna på företaget ska gå under deras avtal. Företaget Hometec Security Gbg AB menar att de redan har kollektivavtal med Unionen, och att detta ska gälla för alla anställda.

Företaget verkar tro att de själva har rätt att bestämma vilket avtal som ska gälla. Men det är inte något arbetsgivarna själva bestämmer!

Konflikten är nu avblåst sedan den 23 september, efter att Elektrikerförbundet nu har tecknat ett avtal med företaget Hometec Security.

Hometec Security menar att just deras larmtekniker inte jobbar på samma sätt som Sektor Alarms larmtekniker – vilket är ett gulligt sätt att försöka vinna sympati.

Jonas Eriksson, Elektrikerna vk2

Men hela konflikten var både onödig och skrämmande, och jag blir rent av förbannad på företag som försöker ge arbetare sämre villkor.

Företaget menade att detta enbart är en gränsdraggningstvist mellan två fackförbund.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

“En facklig seger” – kampen ledde till avtal

Nyheter

Detta är direkt felaktigt, eftersom det bland annat finns en skiljedom från 2019 mellan Elektrikerna, Unionen och företaget Sektor Alarm. I domen fastslås att arbetet som larmtekniker utför ska ligga under Elektrikerförbundets område.

Hometec Security, som är ett franchiseföretag till Verisure Sverige AB, menar att just deras larmtekniker inte jobbar på samma sätt som Sektor Alarms larmtekniker – vilket är ett gulligt sätt att försöka vinna sympati.

Men det är en lögn.

Men det som gör mig riktigt förbannad är inte företagets ovilja att teckna rätt avtal för alla sina anställda – det är vardagsmat inom arbetsmarknaden att företag inte vill teckna kollektivavtal. Utan det är företagets syn på den svenska arbetsmarknaden, och den modell vi har valt att använda oss av.

Vi har en tradition på den svenska arbetsmarknaden som bygger på två starka parter – att både arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har en stark ställning.

Hur fan kan det komma sig att Installatörsföretagen inte ens vågar stå upp för sitt eget avtal?

Jonas Eriksson, Elektrikerna vk2

Det är en modell som har visat sig väldigt effektiv många gånger, framförallt nu under Covid-19-pandemin där båda parterna agerat ansvarsfullt för att rädda jobb och företag.

Båda parter på arbetsmarknaden tog snabbt ansvar för situationen. Avtal tecknades om korttidspermittering, avtalsrörelsen för 2020 har skjutits upp.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Jenny Bengtsson: ”Unionen låter företag shoppa avtal efter eget tycke”

Krönikor

Men modellen fungerar bara när båda parter väljer att respektera arbetssättet. Varför tillrättavisar inte arbetsgivarorganisationen Homtec Security och Verisure?

Det är här som agerandet från Hometec och moderbolaget Verisure AB gör mig så jävla förbannad.

För problemet som uppstår när företag tar sig friheten att själva välja vilket avtal och fackförbund de ska ha, är att de skapar en osund konkurrens inom den branschen på arbetsmarknaden.

När företag tar sig denna frihet säger de samtidigt att de skiter i den modell vi tillsammans har byggt upp.

Detta var något vi såg för hundra år sedan, då ”gula” fackföreningar var väldigt vanligt. Gula fackföreningar är föreningar som är lojala mot arbetsgivarna och har sämre arbetarvillkor.

För ett företag blir det mer lockande att teckna ett avtal med ett förbund som är sämre för arbetarna och billigare för företaget.

Detta är en förbannat viktig fråga för alla arbetare i Sverige och seriösa förtag, oavsett vilken del av arbetsmarknaden man jobbar inom.

Jonas Eriksson, Elektrikerna vk2

Det är ett sätt att kunna säga utåt att man har ett kollektivavtal, men själva innehållet är sämre för arbetarna på företaget eftersom prioriteringen för en gul fackförening är att göra det bra för företaget istället för arbetarna.

Det är exakt det här som konflikten handlade om. Vi kan aldrig acceptera att företag håller på med avtalsdumpning och själva väljer vilket avtal de ska ha för att det blir billigare för dem.

Silhuetten av en person som arbetar o em tunnel, med foton av Kim Söderström och Mats Eriksson monterade över.

Konflikten med Verisure och Hometec Security

”Elektrikerna strider för den svenska modellen”

Debatt

Helst vill företaget få fackföreningar att slåss sinsemellan om att få ett avtal, och pressa ner villkoren i avtalen så att arbetarna får det avtal med sämst villkor.

Jag ställer mig också extremt frågande till varför arbetsgivarorganisationen inte tar sin del av ansvaret i denna fråga.

Hur fan kan det komma sig att Installatörsföretagen inte ens vågar stå upp för sitt eget avtal – det avtal som Elektrikerförbundet försöker få till på företaget?

Som arbetare i Sverige och som seriös företagare måste man reagera på detta beteende från ett företag, för det leder till orättvis konkurrens istället för schyssta och lika villkor.

Detta är en förbannat viktig fråga för alla arbetare i Sverige och seriösa förtag, oavsett vilken del av arbetsmarknaden man jobbar inom.

Nu börjar kampen om att få företaget att faktiskt tillämpa avtalet för våra medlemmar.

Jonas Eriksson, Elektrikerna vk2

Det är inte upp till företaget att bestämma, då parterna är ense om vilka regler som ska gälla svensk arbetsmarknad – det vill säga den svenska modellen.

Tillåter vi företag som Hometec Security, med påtryckningar från Verisure, att själva välja vilket avtal de ska ha för alla sina anställda så öppnar vi upp för osund konkurrens och avtalsshopping – vilket skulle vara en mardröm för Sverige och vår arbetsmarknad.

Av dessa anledningar står jag helhjärtat bakom Elektrikerförbundets kamp för kollektivavtal för sina medlemmar på företaget som jobbar som larmtekniker – en kamp som gav resultat.

Nu börjar kampen om att få företaget att faktiskt tillämpa avtalet för våra medlemmar, för även om det nu finns ett avtal på plats finns det ingen garanti att företaget kommer att följa det.

Och den frågan är minst lika viktig som kampen som var för att få till ett avtal.

Upp till kamp!

Jonas Eriksson,
förtroendevald Elektriker