Moa Mörner säger att hennes uppdrag som dataskyddsombud främst är i medlemmarnas och de anställdas tjänst, de som kallas registrerade.

Kvinna står utanför hus.

Elektriker­för­bun­det anmält till Data­inspek­tionen

Nyheter

Att säkerställa att förbunden är rädda om medlemmarnas och de anställdas integritet.

Under sin tid på 6F har hon bland annat hållit i utbildningar för personal, förtroendevalda och styrelser om hur de ska hantera personuppgifter. 

– Det ska vara lätt att göra rätt och väldigt svårt att göra fel. Det gäller både tekniken och rutinerna, säger hon.

Risken är att man lämnar ut pusselbitar vid olika tillfällen och att ett företag eller främmande makt kan lägga det pusslet för att manipulera köpbeteenden – eller politiska åsikter.

Moa Mörner, dataskyddsombud för 6F

Moa Mörner förklarar att ett fackförbund har extra höga krav på personuppgiftssäkerhet. 

– Medlemskap i fackförbund är en känslig personuppgift och ska skyddas lika väl som till exempel hälsouppgifter i din läkarjournal. Det är för att personer som är medlemmar i fackförbund kan vara hotade både till liv och hälsa i vissa delar av världen.

Kan digitaliseringen riskera personuppgiftssäkerheten?

– Det är både risken och lösningen, beroende på hur man gör. Så därför är det så viktigt att man har med sig dataskyddstänket i utvecklingen. Tekniken måste stödja att man hanterar personuppgifter på ett säkert sätt.

Moa Mörner
Moa Mörner, dataskyddsombud för 6F

Vad bör medlemmarna tänka på?

– Om vi pratar generellt, så tycker jag att som privatperson så bör man alltid tänka efter när en app eller hemsida vill ha din e-postadress eller facebook-inloggning. Vad ger du dem rätt att göra med dina personuppgifter? Är det troligt att de kommer att använda dina personuppgifter för att kartlägga var du handlar, eller geografiskt följa vart du befinner dig? Kommer de sälja dina personuppgifter vidare?

– Jag tror att många privatpersoner inte är medvetna om hur mycket personlig information de delar med sig av. Risken är att man lämnar ut pusselbitar vid olika tillfällen och att ett företag eller främmande makt kan lägga det pusslet för att manipulera köpbeteenden – eller politiska åsikter. Vi har ju sett sådant tidigare. Till exempel efter Brexit har det varit mycket diskussion om det. Hur mycket du vill utsätta dig för det är något du som privatperson kan fundera över – och påverka.  

Dataskyddsombudet

Den som har frågor om sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftningen är välkomna att kontakta Elektrikerförbundets dataskyddsombud Moa Mörner på dataskydd@fasab6f.se

Rätten att klaga till Datainspektionen

Den som anser att förbundet handlat felaktigt i fråga om ens personuppgifter har rätt att vända sig med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor i Sverige.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på den här adressen: www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss.

Tänk på att skriftlig kommunikation med Datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.