Jag har precis läst boken Knutby av Jonas Bonnier. Boken är en skönlitterär bok som skildrar händelserna i den lilla uppländska byn i början av 2000-talet.

Det är en skrämmande återberättelse som till stor del stämmer överens med de verkliga händelserna som ägde rum runt millenniumskiftet.

Jag kommer själv från Småland, där frikyrkorna är lika vanliga som träden i skogen.

Varje mindre samhälle har minst två eller tre olika församlingar och deras påverkan på lokalsamhället är alltid närvarande.

Om man tar bort de slutgiltiga händelserna i Knutby, så skiljer sig maktperspektivet inte nämnvärt från någon annan frikyrka.

Hans Andersson

Det som jag reflekterade över när jag läste boken är kyrkornas strävan efter makt och inflytande över både sina församlingsmedlemmar och lokalsamhället.

Filadelfiaförsamlingen tog förmodligen sitt maktsträvande till en helt annan nivå, vilket slutade med mord.

Makten som utövades mot församlingsmedlemmarna kommer från pastorerna, som är självutnämnda sändebud från högre väsen och påstår sig ha direktkontakt med både gud och Jesus.

Med denna kontakt projiceras makten och kontrollen gentemot församlingsmedlemmarna.

Beteenden, livsmönster och val i livet styrs av pastorernas instruktioner, där de enligt egen utsaga förmedlar guds och herrens instruktioner och krav.

Om man tar bort de slutgiltiga händelserna i Knutby, så skiljer sig maktperspektivet inte nämnvärt från någon annan frikyrka.

När jag läste boken tänkte jag tillbaka på min uppväxt i den småländska staden Nässjö, där det fanns ett tiotal olika frikyrkor när jag växte upp.

Det slog mig hur frikyrkorna på mängder med områden tilläts påverka civilsamhället utan någon kritik.

Hans Andersson

Tankarna som slog mig var huruvida dessa församlingar levde ett åtskilt och isolerat liv i förhållande till staden jag växte upp i. Mina funderingar landade i att så inte var fallet, det var rent av ganska mycket som dessa kyrkor var involverade i.

Då reflekterade jag inte över det hela, men nu med lite distans och efter att ha läst boken Knutby så slog det mig hur frikyrkorna på mängder med områden tilläts påverka civilsamhället utan någon kritik.

Som ett exempel så hade frikyrkorna egna avlönade ungdomsledare som bistod mellanstadieskolorna med fritidsledare. På Åkerskolan där jag gick mellan åren 1989 till 1992 så kom alltid fritidsledarna från stadens frikyrkor.

Frikyrkorna hade även en skolpastor som man gemensamt avlönade. Denna person åkte runt på stadens högstadieskolor och gymnasier. Det hände att han involverades i diverse religiösa ritualer och frälsningar.

Jag kommer ihåg dessa personer, både skolpastorn och fritidsledarna, som karismatiska personer med stor påverkan och inflytande över människor.

Kan väl inte påstå att de tvingade in folk med aggressivitet eller andra påverkansmetoder, men deras arbete gav onekligen resultat.

I stadens gymnasieskola Brinellgymnasiet fanns flera olika föreningar. Den största av skolans föreningar var Facklan, en kristen förening som samlade skolans frireligiösa elever.

Kyrkornas involvering i skolorna handlar om att organisera och växa, men det handlar lika mycket om att påverka samhället och politiken på sikt.

Hans Andersson

Av skolans cirka 1500 elever, så hade Facklan över 300 medlemmar.

Kyrkornas involvering i skolorna handlar om att organisera och växa, men det handlar lika mycket om att påverka samhället och politiken på sikt.

Kristdemokraternas inflytande är stort i Småland, framförallt i Jönköpings län.

Det finns flera kristna friskolor som kombinerar vetenskaplig undervisning med så kallad intelligent design, där en biblisk beskrivning av jordens och mänsklighetens utveckling förmedlas till eleverna.

Religion är en privatsak och skall enligt min mening hållas utanför våra skattefinansierade verksamheter, framförallt våra skolor.

Tyvärr får dessa krafter flyga under radarn, då deras sociala ställning är mycket stark på flera ställen runt om i landet.