Regeringen har skickat den så kallade Las-utredningens förslag på remiss, och förutom remissinstanser som Svenskt Näringsliv och de fackliga centralorganisationerna så har allmänheten möjlighet att tycka till.

Något som de förtroendevalda i Vk1 tagit fasta på. De som nu skrivit under det aktuella remissyttrandet tycker inte att utredningens förslag om förändrad arbetsrätt är bra.

David Wikström, Elettan
David Wikström, Vk1

– Det grundar sig i att om man börjar pilla på vår anställningstrygghet så får det konsekvenser i hela arbetslivet. De anställda sitter ännu mer i beroendeställning. Man kanske inte vågar säga till om något som inte funkar på jobbet, för man är orolig för att bli uppsagd. Man kanske inte kommer överens med chefen om pengarna – ja då är dörren där. Det är bara att gå, säger David Wikström och tillägger:

Ett förstoringsglas riktat mot ordet LAS, med ett rött kryss över.

Frågan om förändringar i Las

”Förslagen skulle vara förödande för oss arbetare”

Debatt

– Om Las försämras måste vi försöka täcka upp skyddet i kollektivavtalen istället. Och det kommer att kosta oss pengar, våra löneökningar.

Ni skriver att ni vill ”modernisera” Las?

– Högern har ju frekvent använt begreppet ”modernare arbetsvillkor”, vilket i deras fall innebär osäkrare villkor. Vi har försökt att ta tillbaka begreppet. Vi vill ta bort allmän visstidsanställning och minska möjligheten att stapla olika visstidsanställningar på varandra.

Bild på Catharina Calleman

Frågan om förändringar i Las

”Med för­slagen har vi näs­tan ing­en an­ställ­nings­trygg­het kvar”

Nyheter

Tror ni att ert remissyttrande kommer att göra skillnad?

– Jag tror att kvantiteten kan göra skillnad, det att vi är många som tycker till.

Så då uppmanar du andra fackliga att göra det samma?

– Ja, jag tror framför allt att man måste säga vad man tycker, prata om det i byggbodarna. Sprida ordet på sociala medier, väcka ilska. För det är många som inte förstår hur illa det här kan bli, om en försämring av Las blir fallet.

Remisser på utredningsförslag

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Se regeringens exempel på hur ett remissvar kan skrivas.

Remissvaren på SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 26 oktober 2020.