(Scrolla ned för att se en lista på utredningens förslag.)

I utredningen, ”En moderniserad arbetsrätt”, finns även förslag om att ta bort möjligheten att slå samma driftsenheter.

Urban Pettersson

Frågan om förändringar i Las

Urban Pettersson: ”Utredningens förslag är ren och skär katastrof”

Nyheter

– Jag vet inte hur vanligt det är att man använder sig av denna möjlighet. Men förslaget innebär att anställningstid och ålder får mindre genomslag. Det innebär även en minskning av fackets inflytande, säger Catharina Calleman.

Ett annat förslag är att ta bort möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning hos en arbetsgivare med högst 15 anställda.

Catharina Calleman säger att hennes känsla är att det inte är särskilt vanligt att facken ogiltigförklarar uppsägningar.

– Så jag vet inte hur stor betydelse det har. Men det sprids en uppfattning om att det är väldigt svårt att säga upp en anställd. Och det är väl möjligt att det här gör att vissa arbetsgivare känner sig lite lugnade, så att de ska våga anställa.

Däremot är det väldigt lätt att säga upp någon på grund av arbetsbrist. Och med de här fem undantagen blir det ännu lättare.

Catharina Calleman, professor emerita i arbetsrätt

Har det varit svårt att säga upp anställda i Sverige?

Frågan om förändringar i Las

Ingemar EL Göransson: ”Möt krigsförklaringen med strejkhot!”

Krönikor

– Ja, ganska svårt av personliga skäl, jag vet inte om jag tycker att det har varit för svårt, men det har varit ganska svårt. Däremot är det väldigt lätt att säga upp någon på grund av arbetsbrist. Och med de här fem undantagen blir det ännu lättare.

Så vad har facket vunnit i den här utredningen?

– Det skulle väl vara förslagen om kompetensutveckling, men det är svårt att se hur de ska se ut. Det står att arbetsgivare i ”skälig utsträckning” ska erbjuda kompetensutveckling. Men vad ”skälig” innebär är oklart.

– Samtidigt har det tidigare varit så att en arbetstagare som har blivit omplacerad har haft rätt till en ganska lång upplärningstid, kanske fyra eller fem månader. Men det ska de ta bort. Och det tycker jag är bedrövligt.

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag en kraftig urholkning av anställningsskyddet.

Catharina Calleman, professor emerita i arbetsrätt

Ett förstoringsglas över ordet LAS

Frågan om förändringar i Las

Anställnings­skyddets historia – så gick det till

Nyheter

Något som utredaren lyfte under pressträffen var förslaget om att de som har en allmän visstidsanställning ska få företrädesrätt till återanställning efter nio månader.

– Men det vet man ju att det är lätt att låta bli att återanställa någon om man vill. Man väntar bara de där nio månaderna ut, eller formulerar kvalifikationskraven så att den här personen inte kan få jobbet, eller så tar man in bemanningspersonal under tiden. Så jag vet inte om det egentligen är så stor förbättring.

– Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag en kraftig urholkning av anställningsskyddet.

Utredningens förslag i korthet

Turordningsregler

 • Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.
 • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.
 • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.
 • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling

 • Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.
 • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning

 • Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras.
 • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.
 • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar

 • De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader. 
 • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås. 

Reglerna föreslås börja gälla 1 januari 2022.