Remissyttrande angående LAS-utredningen A2020/01395/ARM

Maktbalansen ska inte rubbas mellan arbetsmarknadens parter, så står det i Januari-överenskommelsen och även i direktivet till utredaren. De förslag som utredaren nu lämnat stämmer inte överens med detta och skulle vara förödande för oss arbetare.

Ett förstoringsglas över ordet LAS

Frågan om förändringar i Las

”Ypperligt tillfälle för oss att tycka till om utredningen”

Nyheter

Om företagen får det lättare att säga upp personal som redan idag har väldigt otrygga anställningar skulle det får förödande konsekvenser. Som anställd är du alltid i beroendeställning gentemot arbetsgivare. Lägg där till att du har en otrygg anställning som chefen när som helst kan avsluta, skulle du våga säga ifrån om något var fel? Antagligen inte! Otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser vilket i sin tur leder till sämre arbetsmiljö. Anställda kommer inte våga säga ifrån och påpeka brister, att ta på sig ett fackligt uppdrag såsom skyddsombud skulle vara ännu svårare.

Bild på Catharina Calleman

Frågan om förändringar i Las

”Med för­slagen har vi näs­tan ing­en an­ställ­nings­trygg­het kvar”

Nyheter

Vi kommer från el-branschen där en överhängande majoritet av alla elektriker jobbar på mindre företag. Redan idag får företag med 10 anställda undanta 2 personer vid en arbetsbrist. Att utöka till 5 undantag och höja gränsen till 15 anställda på företaget, skulle slå väldigt hårt mot vår bransch. I princip skulle inga elektriker ha en trygg anställning.

Vi anser att LAS behöver moderniseras. Ta bort allmän visstidsanställning och minska möjligheten att stapla olika visstidsanställningar på varandra. Om Coronapandemin visat oss något så är inte särskilt svårt att säga upp personal. Så vårt förslag om utredningen är att stoppa den i papperskorgen.