Kim Åström arbetar på Assemblin el i Umeå, och är aktiv i VK28. Bland annat är han studieansvarig för sektion 105 och studieorganisatör i klubben på Assemblin.

Han har arbetat för att skapa samarbeten mellan Elektrikerna, LO, ABF och folkhögskolan Medlefors, och rekryterat en hel del fackmedlemmar till olika kurser. 

Varför tror du att du fick utmärkelsen?

– De anser väl att jag har varit bra på att prata med folk även från andra förbund, utanför Elektrikerna, för att få det tvärfackliga att fungera bättre än vad det gör i dag. Jag har fått fart på ABF och LO och inte varit sen att kritisera vårt eget upplägg 

Om man pratar med LO eller ABF eller SEF, det finns ingen gemensam plattform, folk tycker att man är bäst själv.

Kim Åström, vk28, Årets studieorganisatör

Hur menar du?

– Det här att vi kör el-intro, el-medlem, el-vald. Jag har ifrågasatt varför man inte kör tvärfackligt. Jag förstår att man behöver köra även specifikt för våra avtal, men jag tycker att man borde starta med tvärfackliga studier. 

Läraren framför sin laptop, med en videochat med en elev på skärmen

Covid-19

En ovanlig tid: El-under­vis­ning på distans

Reportage

– Om man pratar med LO eller ABF eller SEF, det finns ingen gemensam plattform, folk tycker att man är bäst själv. Men jag tycker att det vore väl bättre om vi har en riktigt bra gemensam plattform, och sedan att vi kör fördjupade kurser efter det. 

– Till exempel, en ledamot-utbildning där spelar inte någon roll vilket fackförbund du tillhör, utan det handlar om vad ett förtroendeuppdrag innebär. 

Har du några tips till andra studieorganisatörer?

– Prata med varandra, gärna över gränserna, få ABF och LO och folkhögskolorna att jobba tillsammans. 

Utöver äran och ett diplom innebär utmärkelsen ”Årets studieorganisatör” även ett stipendium på 6 000 kronor. 

Motiveringen ”Årets studieorganisatör 2019”

Tilldelas: Kim Åström, Svenska Elektrikerförbundet 

Kim har under året uppvisat ett enormt engagemang som sträckt sig långt utanför det egna förbundet. Förutom att han rekryterat till olika utbildningar har han marknadsfört de tvärfackliga utbildningarna till andra förbund och dessutom tagit initiativ till flera nya utbildningar i vår region. 

Hans viktigaste insats är emellertid att han under året dessutom outtröttligen kämpat för att öka utbildningarnas status i arbetarrörelsen, inte minst genom att personligen delta i flertalet utbildningar och därigenom varit en god förebild för andra.” 

– ABF Västerbotten, Medlefors folkhögskola och LO-distriktet Norra Sverige