Avtalet omfattar medlemmar hos respektive organisationer som är bundna till Installationsavtalet. 

Genom avtalet har lokala parter möjlighet att komma överens om att genomföra kompetensutveckling även under den tid som medarbetaren är korttidspermitterad med statligt stöd.

Parterna är överens om att kompetensutvecklingen/utbildningsinsatser i första hand ska ske inom områdena: 

  • Elsäkerhet/Egenkontrollprogram 
  • Branschen ur ett framtidsperspektiv 
  • Arbetsmiljö/uppförande/värderingar

– Vi är överens om att branschens kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt och att fortbildning av anställda krävs för att möta framtiden. Detta avtal ger våra medlemmar möjligheter att använda permitteringsperioden för att kunna stärka sin kompetens. Det är nu viktigt att företagen tillsammans med de anställda tar fram utbildningsplaner på kort och lång sikt för kompetensutveckling, säger Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet, i ett pressmeddelande.

Avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid.