Den statliga utredningen om las som kom till via januariavtalet mellan regeringen samt samarbetspartierna C och L, har rört upp ordentligt med känslor både bland fack, arbetsgivare och politiker. 

Urban Pettersson

Frågan om förändringar i Las

Urban Pettersson: ”Utredningens förslag är ren och skär katastrof”

Nyheter

Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens blir utredningens förslag lag.

Men nu gör Svenskt Näringsliv, PTK och LO ett försök att förhandla fram en egen lösning, som då ska gå före utredarens förslag enligt januariavtalet.

Enligt ett pressmeddelande från Almega, en av arbetsgivarorganisationerna som ingår i Svenskt Näringsliv, kommer den lösningen inte bara att innebära att parterna förhandlar om las, skriver Arbetet.

Tre arbetsgrupper har sedan i vintras utrett hur eventuella förändringar skulle kunna se ut inom tre områden: las, en ny a-kassemodell samt omställning vid uppsägning. 

Och det är dessa områden som nu kommer att tas till förhandling, enligt Almega.

Frågan om förändringar i Las

Claes Thim: ”Vi behöver mer trygg­het på arbets­marknaden – inte mindre!”

Debatt

– Vi kommer behandla de tre områdena som en helhet. Arbetsgruppernas tre rapporter kommer till och med slås samman till ett enda dokument för att förhindra att vissa delar ska få vingar. Förhoppningen är att vi kan enas om en helhetslösning som tar ett bredare grepp på hur arbetsmarknadens spelregler ska anpassas utifrån dagens förutsättningar, säger Stefan Koskinen, som kommer att sitta med vid förhandlingsbordet för Svenskt Näringslivs räkning, i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna kommer att inledas så snart det är möjligt, vilket i praktiken innebär den andra veckan i augusti. Och senast den sista september ska förhandlingarna vara avslutade och parterna vara överens om en lösning.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.