Det är svårt att säga upp anställd personal. Det är något en del gillar att slänga sig med, speciellt nu när Las-utredningen pågått och precis lämnats över till regeringen.

Men är det svårt att säga upp personal?

Är det arbetsbrist på ett företag så blir det en rak turordning, ”sist in, först ut”-principen gäller. Företag med tio anställda eller färre kan göra två undantag.

Vad är egentligen kompetens – och vem ska få avgöra vad en kompetens är värd?

Claes Thim, skyddsombud Elektrikerna

Om Coronapandemin visat oss något så är det väl att det inte är svårt att säga upp personal?

Bild på Catharina Calleman

Frågan om förändringar i Las

”Med för­slagen har vi näs­tan ing­en an­ställ­nings­trygg­het kvar”

Nyheter

Visst, arbetsgivaren får inte själv välja och vraka men uppsägningar görs.

De som har sämst trygghet på arbetsmarknaden blev inte ens uppsagda, företaget har anställt dem på några få timmar i månaden och slutade helt enkelt ringa in personen.

Högerpartiernas mantra är att kompetens ska gälla vid uppsägningar.

Men vad är egentligen kompetens – och vem ska få avgöra vad en kompetens är värd?

Hur tror ni en arbetsgivare kommer tolka ett skyddsombuds kompetens?

En person som tar fighten för sina kollegors arbetsmiljö dagligen och kanske tvingats lägga flertalet skyddsombudsstopp.

Istället för att kalla till förhandling om uppsägning på grund av personliga skäl så råkade personen vara sist på turordningslistan, så företaget kunde enkelt hävda arbetsbrist.

Claes Thim, skyddsombud Elektrikerna

Kommer den anses kompetent?

Striden om skyddsombuden

Claes Thim: ”Högern måste sluta springa närings­livets ärenden”

Debatt

Eller en fackligt förtroendevald som hjälper en kollega som har en tvist med företaget?

Chansen är stor att chefen inte kommer väga dessa kompetenser lika tungt som en anställd som sitter helt tyst och aldrig kommer med några synpunkter. 

Jag vill vara tydlig med att det finns företag där ute som gör rätt för sig och sköter sig, men tyvärr finns det väldigt många företag som utnyttjar anställda.

Istället för att kalla till förhandling om uppsägning på grund av personliga skäl så råkade personen vara sist på turordningslistan, så företaget kunde enkelt hävda arbetsbrist (eftersom det är företagets ensidiga beslut) – och personen blev uppsagd.

Det skulle slå extremt hårt mot arbetsmarknaden och ge arbetsgivaren än mer makt att godtyckligt avsluta en anställning.

Claes Thim, skyddsombud Elektrikerna

Vi arbetare kommer alltid att vara i beroendeställning till chefen. Att ta bort vår anställningstrygghet sätter allt ur spel.

Otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser där ingen vågar säga ifrån, av rädsla att förlora jobbet och då inte kunna klara vardagen.

LAS-utredning föreslår flera försämringar för oss arbetare.

Bland annat att fem undantag i turordningen vid uppsägningar grund av arbetsbrist ska gälla för företag med högst 15 anställda.

Det skulle slå extremt hårt mot arbetsmarknaden och ge arbetsgivaren än mer makt att godtyckligt avsluta en anställning. 

Vi behöver mer trygghet på arbetsmarknaden – inte mindre!