Under våren 2017 såldes ett mindre elinstallationsföretag i Skåne till ett större bolag. Samtidigt påbörjade den tidigare ägaren av elinstallationsföretaget en tjänst som projektledare i bolaget.

Ett par månader senare beslutades vid en årsstämma i elinstallationsföretaget att 450 000 kronor skulle delas ut till aktieägaren.

Den tidigare ägaren, tillika projektledaren, förde då över 450 000 kronor från elinstallationsföretaget till ett bolag han ägde tillsammans med sin fru – något som ledde till att elinstallationsföretaget inte kunde betala sina skatteskulder. 

När detta uppdagades arbetsbefriades projektledaren, och en vecka senare avskedades han. 

Projektledaren tog avskedandet till tingsrätten, och där vann han. Tingsrätten menade att även om projektledaren agerat omdömeslöst var det inte bevisat att han avsiktligt gått utöver vad han trodde att han hade rätt att göra enligt överenskommelsen.

Bolaget överklagade dock domen till Arbetsdomstolen, och där blev utfallet ett annat.

Arbetsdomstolen ger bolaget rätt, och menar att även med årsstämmans beslut om utdelning till ägaren kan inte projektledaren haft något som helst fog att tro att han hade lov att överföra pengar utan bolagets särskilda tillstånd. 

Då projektledaren grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen hos bolaget har bolaget haft rätt att avskeda honom.

Projektledaren döms att betala bolagets rättegångskostnader på 570 000 kronor.

Bolaget å sin sida döms att betala ett allmänt skadestånd till projektledaren på 10 000 kronor för underlåtenhet att i förväg underrätta honom om avskedandet.