Elektrikerna ställer sig bakom valberedningens kandidater till ny ledning, uppger förbundsordförande Urban Pettersson.

– Det är viktigt för oss att man hittar en bred enighet kring den nya ledningen i LO i och med att det är en federation. Vår uppfattning är att de kandidater som står till förfogande är väl så skickliga för uppdraget, kommenterar han det kommande valet.

Valberedning föreslår följande personer till LO:s ledning den kommande kongressperioden 2020-2024:

  • Ordförande: Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels, nyval
  • Förste vice ordförande: Therese Guovelin, HRF, omval
  • Andre vice ordförande: Lisa Bengtsson, förbundssekreterare Kommunal, nyval
  • Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, Byggnads, omval

Val av ny LO-ledning kommer att äga rum under LO:s digitala kongress den 15 juni.