Sammanlagt är det fem åtgärder som föreslås förstärkas:

1. A-kassan höjs

Mellan den 29 juni och den 3 januari höjs taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning från dag 101. Taket för den dagliga ersättningen höjs från 760 kronor till 1 000 kronor.

Ett stetoskop

Covid-19

Sjuklön och karens – det här gäller

Nyheter

Detta utöver den höjda ersättning som redan införts för dag 1–100.

2. Förlängd ersättning för första sjukdagen

Systemet med en schablonersättning för den första sjukdagen förlängs i fyra månader, fram till den 30 september.

Schablonersättningen höjs även till 804 från och med den 1 juni. Man kan söka ersättningen om man varit sjuk och fått karensavdrag på lönen.

3. Fortsatt slopat krav på läkarintyg

Man vill även förlänga det slopade kravet på läkarintyg för sjukskrivning, fram till den 30 september.

Det betyder att man inte behöver lämna in sjukintyg under de 14 första dagarna för att ha rätt till sjuklön eller sjukpenning.

En hand som håller i svenska sedlar

Covid-19

Nya a-kasseregler: Så här funkar det

Nyheter

4. Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Statens stöd till företag för att täcka sjuklönekostnader föreslås förlängas till slutet av juli.

Mellan 1 augusti och 30 september kommer staten därefter att ersätta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader som uppstått till följd av coronapandemin. Detaljerna för detta förslag bereds fortfarande.

5. Fortsatt kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Egenföretagare som blir sjuka ska fortfarande kunna få ekonomiskt stöd fram till 30 september, enligt förslaget.

Stödet, som omfattar egenföretagare med F-skatt, består av en schablonersättning på 804 kr om dagen för dag 1–14 i sjukfallet.