Mats Hammarlund
Förutom skrivandet har Mats Hammarlund jobbat inom byggbranschen, mest som snickare och timmerman på byggen i Stockholm, men även på LO-TCO Biståndsnämnd.

Dikterna i denna samling är: Valborgs eldar, Klockan fyra, Första maj, Coronans första maj, Frostiga fält, Viruset och vi, Inbromsning, Möss och människor, Coronatider, Coronan


Valborgs eldar

Valborg
är ju dagens namn
men elden har 
en äldre hamn

då släpptes 
ut på bete
get och ko
man måste 
skrämma 
varg och lo

Blommor 
gräs och lav
spirar i vårt
gröna hav

brasan brinner
minnet minner
om vårt arv
och jordens
väv av liv
i alla sina
tillkomstvarv

Klockan fyra

Klockan fyra
är det kört 
värsta kör
jag nå´nsin hört
fåglarna tar
våldsam ton
markerar snabbt
sin vakenzon

Livet tar 
en härlig sats
ingen vill va´ sist
på plats
i gryningens 
bestämda dis
vaknar vi 
på alla vis

Koltrast
taltrast nötväcka
och hackspett
alla har de 
ljuset sett
vill dig därför
plötsligt väcka
dörr för dagen
helt uppslagen

Första Maj

I maj då våren
är på gång
då hördes 
arbetsfolkets sång
man ställde krav
på sommarens 
ackord och avtal
nu då jobben 
skulle göras
hjulen snurra
vagnar köras

En framtidsdröm
på fanor syddes
banderollerna
veks ut och pryddes
med ord om rättvisa 
och jämlikhet
då såg och bygge
var igång
och arbetsdagen
var för lång

Nya frågor
på tapeten
i coronans 
blixtbelysning
orättvisan dyker upp
i jobbens risk
för nysning
behöver knappast 
ses med lupp
jämlikhet så klart
i boende och arbetsliv
behovet är
helt uppenbart

Coronans första maj

Coronan visar åter
orättvisans djup
och läge

vem måste jobba 
exponerat ute
med risk bli sjuk
vem bor trångt
och åker långt
vem jobbar timme
och blir utan lön

då hela skutan
stannar upp 
se till och styr 
den  rätt i sjön

Frostiga fält

morgon i april
med frostiga fält
i morgonljus
våren tar paus
tills frampå da´n
den är rättså van

gullvivor hukar
knoppigt krumma
i gräsmattans svål
de vet vad de tål
liksom vitsippor
liljor och kål

Nu ångar från fälten
där luften är kall
solen värmer sin vall
medan granskogen står
som en trygg kuliss
där ugglorna hoar
och rådjuren hoppar
över fallna stammar
hägg och björk knoppar
känn det är vår

Viruset och vi

Coronan lamslår 
våra vanor
slår in en kil i våra led
en parasit
med gamla anor
med smak av digerdöd
och gula feber
tog sig hastigt hit

Livet på vår jord
är mera släkt 
än vad vi tror
apa mus och snigel
med fläkt 
av urtida mysel
bygger på bakterier
men hotas även 
av ett virus
som kan
ha kommit fel

Nu sitter vi som fångar
på vårt fort
när våra fina planer 
kommit bort
luften blir så fin och ren
i månens klara sken

man återser Himalaya
från Indiens slätt
kan vi bygga framtiden
på något bättre sätt

Inbromsning

Människans 
stora bygge
här på vår planet
har bromsats upp
av virusskäl
angrepp inifrån
på kropp 
och lunga
gamla dör 
och rädda blir
de ännu unga

Sorgen sluter sig
kring våra led
i skammens år
men lärkans vår
vitsippa gullviva
svala och mås
berörs nog ej
om vi förgås

Att ställa om
en attityd
tar tid och kraft
tänk så roligt 
man har haft
men troligt är 
att jorden blir
en bättre plats
om nya tankar
nu tar sats

Möss och människor

Mössens ton 
är hög och gäll
bygger i din vägg
små bon
hörs där prassla
morgon kväll

fällor
fylla sin funktion
men musfri
blir ej denna zon
på landet fylls 
från skog och äng
ditt hus 
med nya gäng

Coronatider

Vår är högsäsong
för bygg
när vi jobbar i det fria
vårens ljus
ger flera hus
och byggarn
sträcker på sin rygg

Men coronan 
lamslår världen
företag helt utan kund
vi är alla med på färden
håller avstånd
i vår grund

Flygvärdinnor 
går till vården
men på byggen
vem tar vid
när inhyrt folk 
med tolk
plötsligt stannar
hemmavid

Frågorna är många
men på valv och väg
finns plats för fler
som vi behöver
ge oss sen i avtal
bra pension 
och mera klöver

Coronan

Den överraskar världen
med en ny logik
tar oss alla 
med på färden
lämnar så i sorgen
ett och annat lik

Människan lever
som organiskt väsen
ihop med andra djur
och molekyler
det händer då ibland
rätt otäcka rekyler

Servicejobb är svåra
när alla vill sig isolera
men mat behövs
och byggen kan bli flera
underhåll 
av väg och hus

Här finns uppenbart
en chans ta vid
när inhyrt folk
med tolk
plötsligt stannar
hemmavid

Avtalen förskjuts
tills rädslan har
gått över 
för visst ska vi
ha bra pension
och tjäna mera klöver