Här nedan följer en samling dikter av Mats Hammarlund.

Förutom skrivandet har denne jobbat inom byggbranschen, mest som snickare och timmerman på byggen i Stockholm, men även på LO-TCO Biståndsnämnd.

Dikterna är:

  • Spänningens historia
  • Blankpolerad bank
  • Elen är en farlig vän
  • Nuets gåta

Spänningens historia

Spänningsfull
har världen varit blixt och dunder men som ett under bar tekniken
fram en lampa och en motor 

telefon
relä och rotor 

Mycket el
vi konsumera bostad tåg och bil 

människan
på sitt klot
byter ständigt fil nya tankar lösningarna väntar 

tid för kloka råd och elektrikern står alltid klar
att dra en tråd 

Tänk en dröm
med världen mörk helt utan ström
utan kraft
i batteri
telefon och dator
så beroende vi blitt elens ljus
och kraft
blir vi nog aldrig kvitt 


Blankpolerad bank 

Swedbank Danske bank Nordea
åkte alla dit
till Baltikum att driva bank 

när Sovjet föll och Jeltsin höll 

sitt berömda tal och republiken delades 

i mindre riken 

Oligarkerna
blev hastigt kund 

korruptionen växte mer och mer
att driva bank
blev inte lätt
med risk för penningtvätt
på skojarsätt 

Men pengarna
de rullar runt
och vinsten
blev en trevlig bunt 

bankkontoren flyttar hit och dit 

med slips 

och skjorta vit 

med ryktet lätt förstört 

bankens kunder mycket hört 

Att byta bank
är inte lätt
de har oss i sitt grepp på kända sätt
nej rensa upp
i denna byk
innan hela landet tar mer stryk 


Elen är en farlig vän 

Elen är
en dödlig vän 

rätt hanterad tråd för tråd 

hanteras den av yrkesfolk 

med kunnandet som tolk 

Fas och nolla ständigt kolla 

slå av och på
i rättan tid mot stress och dumhet 

tar vi strid 


Nuets gåta 

Framtid och historia 

drömmarna och minnet 

smälter samman
i en punkt 

som vi kallar nu 

där finns vi ju
så lugnt
med vakna sinnet 

Hur tid blir till 

och stunden föds 

är för oss
en gåta 

så självklar
i sin existens att tvivlaren med ens
vi med ett skratt förlåta