Indline och Lifeline heter armaturerna som gjorts i IP 23 respektive IP 65-klass.

Verktygslöst är väl en sanning med modifikation, men elektrikernas svar på vad som är ”jobbigt” med armaturer var bland annat de många snäppfästena till rastret/ locket samt skruvanslutningar.

Därför har båda armaturerna olika varianter av skruvfria öppningar i ändarna, snabbplintar, klickbara dragavlastningar och helt utan snäppen till lock och raster. 

Båda säljs i två längder, 1230 mm och 1500 mm, och via dip-switchar kan Lumental och effekt ställas i ett flertal olika steg och armaturerna anpassas för höjder mellan tre till 14 meter. 

Skjutbara fästen klickas fast och förvandlas till linfästen med ett enkelt handgrepp. Dimbara armaturer som också finns som DALI-variant.

LED-plattorna är utbytbara i flera varianter för olika strålning.