Enligt vad Ekot erfar förs just nu diskussioner mellan arbetsmarknadens parter om möjligheten att senarelägga löneförhandlingarna.

Tanken är att förlänga de gamla avtalen som går ut nu under våren.

Enligt Ekots källor är det den troliga utgången att gällande avtal förlängs och industriparterna väntas ta beslut senare i veckan, eller i början på nästa.

Förlängning av avtalen på mellan tre månader och ett år diskuteras.

Anledningen är coronapandemin, som innebär ett osäkert ekonomiskt läge.