En tekniker vid Vattenfall använde en morakniv för att öppna upp ett rör med en kabel inuti.

När han skulle skära upp röret slant han med kniven och stack sig själv i låret. Det resulterade i ett djupt sticksår som blödde kraftigt.

Kollegorna agerade snabbt. Den ena kollegan lade tryckförband på skadan, medan den andre ringde ambulans. 

Händelsen inträffade i slutet av november i fjol och anmäldes till Arbetsmiljöverket omgående. 

I företagets utredning av händelsen framgår att en viktig anledning till att skadan inträffade var att den anställde var rädd att skada kabeln i röret. Därför höll han vinkeln på kniven med spetsen mot kroppen.

Andra orsaker var att kniven var ny och kylan gjorde att plasten i röret var extra spröd. 

I utredningen framgår även att många tekniker på avdelningen använder kniv på liknande sätt för att öppna rör med kabel inuti, och att flertalet varit med om ”nära ögat-incidenter”, där de varit nära att slinta med kniven och skada sig själva. 

Företaget har efter olyckan tillsammans med de anställda kommit överens om att den bästa arbetsmetoden för att klippa upp rör är med en sekatör.

Detta då risken att skada kabel i rör är för stor när motoriserade verktyg används.