Regionombudsmannen Michael Clysén, Pierre Håkansson, ordförande för SEF på Assemblin i Stockholm, och Peter Hansson Ardbo, regionschef på Assemblin, är nöjda med att den lokala klubben sköter de flesta förhandlingarna.

– Framför allt så handlar det ju om vår arbetsplats, våra kompisar, vår miljö, vår del i företaget, som vi gör det bästa för. Det skulle jag säga är den största nyttan, säger Pierre Håkansson, klubbordförande för SEF på Assemblin Stockholm.

Det normala inom Elektrikerförbundet är att när företagen vill genomföra förändringar i verksamheten, och ska förhandla enligt MBL 10, så är det Elektrikerförbundets regionombudsmän som är motpart och sköter förhandlingarna. Men sedan en tid har förhandlingarna delegerats ned till klubbnivå på ett antal företag.

Tidningen skrev i våras om hur detta skett inom kraftverksområdet på One Nordic. Inom installationsområdet har än så länge förhandlingarna delegerats ned på en handfull företag i Stockholmsområdet. Det är regionombudsman Michael Clysén som tagit initiativet. 

Man skiljer på person och sakfrågor. Relationen måste bestå även dagen efter. Det som var i går, det var i går. 

Pierre Håkansson

– Vi har beslutat om att vi ska låta klubbarna få större förtroende och mandat, och då kan vi inte bara prata om det, förklarar Michael Clysén.

Michael Clysén fick grönt ljus från dåvarande förhandlingschef Urban Pettersson och tog kontakt med de klubbar i Stockholmsområdet han trodde skulle passa bra för att ta över förhandlingsmandatet. Därefter kontaktade han företagen. 

Pierre Håkansson är klubbordförande på Assemblin Stockholm med omkring 160 medlemmar. Han säger att han och klubben nappade direkt när frågan från Michael Clysén kom våren 2018. 

– Det var jätteroligt. Lite spännande och nervöst såklart. Erfarenhet och kompetens fanns ju i klubben, men det gäller att våga, och att få förtroende. Och förtroende fick vi ju. 

Det hade varit ett par skakiga år innan dess. Assemblin förvärvade Skanska installation i slutet av 2015, och därefter skulle de båda verksamheterna integreras.

I slutet av 2017 varslades en del av personalen i samband med att det stora projektet Karolinska sjukhuset var inne i slutskedet.

Det här ledde till att den nytillträdde regionchefen Peter Hansson Ardbo och klubbordförande Pierre Håkansson förde en hel del diskussioner. 

Det är en fördel att vi tillsammans kan fatta gemensamma beslut.

Peter Hansson Ardbo

– Vi fick väldigt mycket att göra med varandra tidigt, så när frågan kom från Michael så kände jag att vi redan hade hunnit bygga ett bra samarbete och en bra dialog, vi hade löst en hel del problem redan, säger Peter Hansson Ardbo, och fortsätter:

– Jag kände att jag hade fått förtroende för klubben och det var bara positivt att mandatet flyttades ner, för då skulle vi kunna jobba mycket mer effektivt, och arbeta mycket snabbare. 

Den första förhandlingen handlade om en uppgörelse utifrån de nya resereglerna i Installationsavtalet. Parterna lade tid på att träffa såväl representanter från Installationsföretagen som från Elektrikerförbundet.

– Vi byggde en gemensam grund där, som gjorde att vi kunde meddela ut till våra representativa håll i organisationen vad som gällde. Det blev en bra deal för alla inblandade parter, säger Peter Hansson Ardbo.

Ett annat exempel som både Peter Hansson Ardbo och Pierre Håkansson lyfter är montörernas omklädningsrum. Elektrikerförbundets skyddsombud uppmärksammade att omklädningsrummen inte uppfyllde kraven i installationsavtalet, det fanns till exempel ingen egen del för kvinnor, och det var för få handfat.

Företaget tog fram en lösning som var väldigt kostsam, men så kom klubben med en annan lösning, som var betydligt billigare. 

– Det gick att bestämma på tjugo minuter. Det blev win-win. En investering till en lägre kostnad, berättar Pierre Håkansson. 

Klubben på Assemblin sköter nu förhandlingarna om det allra mesta inom MBL 10. Men, det finns ett område de har avsagt sig:

– Las-frågorna. Vi vill inte jobba med uppsägningar på arbetsplatsen, säger Pierre Håkansson. 

Vi måste våga lita på de förtroendevalda vi har. Det är min fasta övertygelse att det här ger en bättre facklig verksamhet.

Michael Clysén

Och just Las-frågorna är det område där även övriga klubbar har sagt nej till att sköta förhandlingar. 

– Det var faktiskt det enda som kom fram till mig från klubbföreträdarna. Arbetsbrist, personliga skäl, avsked, ibland vissa svåra rehabiliteringsärenden som berör någon man har arbetat länge med. Normala rehabärenden kan oftast skyddsombuden sköta redan i dag, ibland tillsammans med någon av ombudsmännen, berättar Michael Clysén och fortsätter:

– Målet var att skapa en relation mellan företag och klubb där medlemmarna känner en trygghet att prata med klubben och vet att de har mandat att lösa frågan. Och där företaget vet att det inte kommer in en fyrkantig ombudsman som ska lösa frågorna, utan att man har en god relation, och där man kan lösa frågorna medan de är små. För ofta när jag kommer in som ombudsman så har en liten fråga hunnit bli en väldigt stor fråga, som man mycket väl hade kunnat diskutera sig fram till en lösning mycket, mycket tidigare. Om man hade haft ett naturligt samarbete mellan företag och klubb. 

Assemblins regionchef Peter Hansson Ardrbo instämmer. 

– Det finns en risk med att driva en fråga som är viktig för verksamheten med en central ombudsman som inte har kunskap om den lokala verksamheten. Nu tar vi ansvar tillsammans och försöker komma fram till en lösning. 

Peter Hansson Ardbo säger att det är en styrka om man kan sköta de flesta förhandlingar lokalt.

– Vi sitter i samma båt, med varsin åra, och vi ska åt samma håll. Vi har kunskap och månar om den egna verksamheten, vi har ett gemensamt ansvar. Det är en fördel att vi tillsammans kan fatta gemensamma beslut. 

Regionombudsmannen Michael Clysén, Pierre Håkansson, ordförande för SEF på Assemblin i Stockholm, och Peter Hansson Ardbo, regionschef på Assemblin, är nöjda med att den lokala klubben sköter de flesta förhandlingarna.

Alla klubbföreträdare som har fått mandatet att förhandla enligt MBL 10 har fått utbildning från förbundet. Något som ska ske återkommande ungefär en gång per år. 

– Behöver Pierre rådfråga mig, så ringer han mig. Likväl som Peter kan ringa någon på Installationsföretagen, säger Michael Clysén. 

Det är nu över ett år sedan någon ombudsman suttit i förhandlingar på Assemblin Stockholm. 

– Vi måste våga lita på de förtroendevalda vi har. Det är min fasta övertygelse att det här ger en bättre facklig verksamhet, säger Michael Clysén.

Pierre Håkansson tipsar andra klubbar som vill ta över förhandlingsmandatet att utbilda sig, och att våga. 

– Och att man skiljer på person och sakfrågor. Relationen måste bestå även dagen efter. Det som var i går, det var i går. 

Medbestämmandelagen

10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.

Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.

Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisationen även i förhållande till organisation som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens organisation i förhållande till arbetstagarorganisationen.

Klubbar inom Elektrikerförbundet med förhandlingsmandat enligt MBL 10:

Installationsavtalet:

  • Assemblin Stockholm
  • Caverion Stockholm 
  • K4 Elektriska
  • AF Elteknik
  • Ohmegi Elektro

Kraftverksavtalet: 

  • One Nordic