kraftledning

  • Anders Kristiansson, ordförande för sydklubben och riksklubben på One Nordic. Foto: Tomas Nyberg/Per Eklund/Montage

De lokala förhandlingarna inom One Nordic kan skötas av fackligt förtroendevalda, utan att behöva koppla in en ombudsman från Elektrikerförbundet.

Det blir resultatet av en överenskommelse mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Efa.

– Jag tror verkligen på det här. Det är vi som kan verksamheten bäst och nu kan vi som lokalt fackligt förtroendevalda få större respekt, säger Anders Kristiansson, ordförande för både sydklubben och riksklubben på One Nordic.

I samband med avtalsrörelsen 2017, så diskuterade parterna att förhandlingar i enskilda frågor om kraftverksavtalet i större grad kunde skötas på klubbnivå.

I dag är det så att när företagen vill förhandla om förändringar i verksamheten, så är det Elektrikerförbundets regionombudsmän, som är motpart och förhandlingsinstans. Så är det tänkt att det ska vara även i fortsättningen.

Men från både Elektrikerförbundet och Efa diskuteras nu att i högre grad delegera förhandlingarna till lokala klubbar och förtroendevalda.

– De lokala frågorna ska lösas lokalt. Det är tanken till ett nytt sätt att förhandla på One Nordic, säger Petter Johansson, ansvarig för kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet, Sef.

LÄS ÄVEN: Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Elektrikerförbundet jobbar nu med att utbilda förtroendevalda och utveckla klubbarna och rusta dem så att de kan förhandla själva.

– Rätt utbildade så tror jag att man kan klara så mycket mer på företagsnivå, säger Petter Johansson.

Tanken är att det här förhandlingssättet ska införas inom hela kraftverksavtalet. Först ut är nu parterna med ett pilotprojekt på One Nordic.

Arbetsgivarna har länge drivit i de centrala avtalsuppgörelserna att förhandlingar ska ske mer lokalt.

– Det är en hämsko för de lokala företagen i dag. Inom andra LO-fack är det klubbarna som förhandlar. Men vi vill också ha starka lokala parter och det är viktigt för oss att klubbarna är trygga i det här, säger Tomas Torstensson på Efa.

Torstensson menar att man även skulle vilja förhandla om frågor som rör Las. Men från Elektrikerförbunden är man tveksam till detta.

– Vi som förtroendevalda kan lätt komma i en konstig ställning till våra arbetskamrater, säger Anders Kristiansson.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Viktigt att lyssna på medlemmarna”

Arbetsgivarnas motpart är även i fortsättningen Elektrikerförbundets regioner, men nu är det tänkt att den lokala klubben och även lokala förtroendevalda ska kunna sköta förhandlingarna med arbetsgivarna lokal representanter.

Ombudsmännen delegerar helt enkelt ut en del av förhandlingarna.

Inom till exempel Seko är det mycket vanligare att de lokala klubbarna förhandlar om det mesta. Men även här sker det efter att deras förbundsstyrelse delegerat förhandlingsansvaret.

Anders Kristiansson är ordförande för både riksklubben och sydklubben inom One Nordic. Han tände genast på idén att delegera ner förhandlingar.

– Det är ju vi som är anställda i bolaget som kan frågorna bäst. Jag tror verkligen på det här. Jag hade gärna gjort det tidigare. Fackligt förtroendevalda får en bättre status och vi får respekt hos de lokala företagsledningarna. Men det krävs utbildning för att det ska fungera.Ombudsmännen kan ju då ta i andra frågor, som att rekrytera medlemmar, säger Anders Kristiansson.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: ”Ducka inte – debatten handlar faktiskt om er”

Inom One Nordic finns i dag tre lokala klubbar, Sydklubben, Mittklubben och Nordklubben. I Norr och syd har man stabila klubbar. I mitt har det varit omsättning bland de förtroendevalda.

– Men nu har vi en fungerande klubb igen, säger Kristiansson.

Han tror framförallt att det ska gå enklare att lösa frågor som nödfallsövertid. Men det handlar också mycket om respekt för de lokalt förtroendevalda.

Från Elektrikerförbundets sida hoppas man också att det ska göra det lättare att rekrytera medlemmar med mer lokala förhandlingar.


Elektrikerförbundets stadgar

12 mom 2:

Förbundsstyrelsen fastställer förbundets verksamhetsregioner. Verksamhetsregion är alltid lokal part om inte annat följer av lag eller centralt avtal.

Mom 3

Ansvariga utsedda att leda förhandlingsarbetet på verksamhetsregion äger rätt att delegera förhandlingsrätten.


Per Eklund
elektrikern@lomediehus.se