De känslomässiga banden är idag starkare än tidigare i den yngre generationen. Man vill känna igen sig bland ledare och företrädare inom de organisationer eller föreningar som man tar del av eller är aktiva inom. Detta syns framförallt bland klimataktivister som samlas runt Greta Thunberg och hennes engagemang.

Lojalitetsbanden handlar till stor del om detta, samt att vi ska leva som vi lär. På ett sätt är denna kritiska hållning bra. Det gör att vi som facklig organisation måste upp mer på tårna för att vi ska vara relevanta för kommande generationer elektriker.

Elektrikerförbundet har 10 000 aktiva medlemmar som är 35 år och yngre. Dessa individer utgör mer är hälften av förbundets medlemmar. Med dessa siffror har vi bland dom yngsta medlemmarna bland LO-förbunden.

Anledningarna till att dessa nya unga elektriker väljer bort oss är många, men något som nämns ofta är att de inte ser någon relevans med ett fackligt medlemskap.

Ofta är det fackförbunden Handels och Hotell och restaurang som stoltserar med att dom har många unga medlemmar, men även Elektrikerförbundet kvalificerar in i detta sällskap.

Det är många lärlingar som får anställningar efter avslutad utbildning via Elprogrammet, mycket på grund av de senaste årens goda konjunktur, men även på grund av att många äldre elektriker går i pension.

Även om många nya elektriker går med i facket, så är det alldeles för många som väljer bort medlemskap hos oss. Det kan vi se på antalet registrerade lärlingar och hur många nya medlemmar vi får.

Anledningarna till att dessa nya unga elektriker väljer bort oss är många, men något som nämns ofta är att de inte ser någon relevans med ett fackligt medlemskap.

Än så länge har vi tillräckligt med medlemmar för att vara en förhandlingskraft och på så sätt upprätthålla kollektivavtalen. Fortsätter vi att minska kommer både villkoren och kollektivavtalen försämras. Det är därför otroligt viktigt att vi lyckas vända trenden och få med och behålla fler yngre elektriker i förbundet.

Hur ser vår organisation ut idag? Är våra medlemmar representerade utifrån ålder?

Medelåldern i förbundsstyrelsen är 50 år och bland VK-ledarna ligger siffran på cirka på 43 år. Det är en lite lägre medelålder bland VK-ledarna. Några yngre fackliga företrädare har tagit plats i organisationen, men det är knappast en vidare representativ bild av medlemmarnas ålder.

Några yngre fackliga företrädare har tagit plats i organisationen, men det är knappast en vidare representativ bild av medlemmarnas ålder.

Elektrikerförbundets valda representanter bör vara en spegelbild av hur medlemmarna ser ut. Detta gäller framförallt i fråga om ålder. Medlemmar och potentiella medlemmar vill känna igen sig i sina företrädare.

Louise Olsson tillhör en av de yngre krafter i förbundet som har tagit plats ute i organisationen som VK-ledare. Louise har gjort detta arbete på ett bra sätt. Hon har markant stärkt folkrörelsearbetet. Hon visar att det finns plats för yngre medlemmar och kvinnor i organisationen.

Vi anser därför att Louise nu bör ta klivet upp i ledningen och utses som viceordförande den 16:e januari.

Undertecknat:

Cia Holm (VK10), Jonas Eriksson (VK2), Stefan Lyshed-Jakobsson (VK3), Hans Andersson (VK3), Lars Pettersson (VK2), Alexander Björnström (VK28), Michael Gahnström (VK31), Jakob Schwarz (VK1), Rickard Eklund (VK31), Denniz Sjögren (VK9), Martin Berggren (VK31), Josefine Larsson (VK16)

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.