Bakgrunden är hur ett bemanningsföretag, drivet av en ökänd företagare, gång på gång fick konkursansökningar mot sig, men ändå lyckades nästla sig ur konkurs vid ett flertal tillfällen.

När företaget till slut sattes i konkurs hade elektrikern redan slutat.

Men då det funnits en obruten kedja av konkursansökningar mot bolaget under den senare perioden av elektrikerns anställning, fram till dess att konkursbeslutet slutligen föll, bör elektrikern ha rätt till den statliga lönegarantin.

Det menade LO TCO-rättsskydd som företrädde mannen i såväl tingsrätt som hovrätt.

Staten, genom Tillsynsmyndigheten, motsatte sig detta. Elektrikern vann målet i tingsrätten, och staten i hovrätten.

Ärendet gick hela vägen till Högsta domstolen som nu har lämnat avgörande i målet: Elektrikern har inte rätt till lönegaranti för sin anställning hos det konkursade bemanningsföretaget.  

”Lagtexten talar för att konkursansökningarna måste vara samtidigt anhängiga vid konkursbeslutet för att beslutet ska anses ha grundats på den ansökan som kom in först”, skriver Högsta domstolen i sitt beslut och tillägger: ”Det förhållandet att lönegarantin utgör skyddslagstiftning kan inte föranleda någon annan bedömning”.

Elektrikernas ombudsman Tomas Jansson vet ännu inte om domen kommer att få några framtida konsekvenser för förbundets arbete.

– Klart det känns trist HD inte såg på frågan som förbundet. Just nu funderar vi på om domen får någon praktisk betydelse och hur vi isåfall ska hantera den. Men ett är klart: Det är superviktigt att medlemmarna hör av sig direkt till oss ifall man inte fått sin lön. Vänta inte och tro inte på bortförklaringar från arbetsgivaren, säger han.