Eller vad sägs om:

  • Kondensatorn mellan primär- och sekundärkrets är ej klassificerad och den ska vara av klass Y1.
  • Kondensatorn klarar ej spänningsprovet.
  • Kraven på luft- och krypavstånd mellan primär- och sekundärlindning uppfylls inte.
  • Höljet på produkten uppfyller inte kraven på beständighet mot eld. Höljet brinner upp i sin helhet vid bränningsprov.
  • Bristerna ger risk för elchock eller brand vid användning.
  • EU-försäkran saknas.
  • EU-försäkran levereras inte på begäran från Elsäkerhetsverket.
  • Produkten saknar id-märkning såväl som bruksanvisning på svenska.
  • Importörens namn och adress saknas på produkt och förpackning vilket är ett krav.
  • Samma gäller tillverkarens namn och adress.