”Elektriker, snickare, rörmokare och målare har alltid fått samarbeta och samsas om de ytor som finns på ett bygge. Detta ger bra tålamodsträning – speciellt om vissa yrkesgrupper eller individer anser att de har företräde framför alla andra”, skriver Per Lawén.

Deadlineklockan tickar oroväckande fort. Folk knuffas och trängs överallt för att komma fram. Stressen ökar och irritationen är på bristningsgränsen.

Var och en tänker på sig själv och ingen tar ansvar för helheten. Hot om vite och juridiska processer hänger i luften.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Viktigt att lyssna på medlemmarna”

Ja, ibland är det inte helt enkelt att samarbeta trots att de flesta människor vill det. Finns förutsättningar för att samarbeta så är det ju betydligt enklare att även kunna uppnå det. Är det tvärtom så blir det ju oftast också tvärtom.

Men det är många faktorer som påverkar, och i mångt och mycket beror ett fruktbart samarbete på om de som ingår i samarbetet märker att det gör positiv skillnad.

Svaret på många stora frågor nuförtiden är samverkan o samarbete.

Samarbete mellan företag, mellan det offentliga och civilsamhället, mellan olika huvudmän och verksamheter. Samarbete är lätt att säga, men är också alltid en utmaning. Många av oss har en inbyggd ovilja till förändring, och håller med näbbar och klor fast i det som vi har.

Och visst är det så, vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: ”Ducka inte – debatten handlar faktiskt om er”

Jag tror det är viktigt att vi människor samarbetar med andra. Vi behöver det, för vi kommer inte klara av alla utmaningar var och en på egen hand.

För att klara av att samarbeta får vi också acceptera lite olikheter, och att du inte alltid kan få det exakt som du vill ha det, men det viktigaste är ju att slutresultatet ändå blir bra.

Ett samarbete ska ske på frivillig grund och anpassas efter rådande behov, och det måste finnas en enighet om vad parterna vill och vad det får kosta.

Viktigt är att de som samarbetar har ett bra inflytande, insyn och påverkan, det bidrar alltid till större tillit och förståelse.

LÄS ÄVEN: Felix Finnveden: ”Styrkan sitter i gräsrötterna”

Ett samarbete borde alltid leda till större effektivitet och träffsäkerhet på de mål som sätts upp för kvalitén. Det ska också minska den sårbarhet som man har när man är ensam.

Likaså är det viktigt att man inte låser fast hur, var och på vilket sätt, för det är ju oftast uppfinningsrikedomen, flexibiliteten och arbetssättet som slutligen avgör om samarbetet är framgångsrikt eller inte.

Att samarbeta innebär också att du lär dig den ädla konsten att kompromissa så att alla tycker att de vunnit.

Så helt klart är det alltid värt att pröva att ingå ett samarbete, för ensam är sällan stark – och det är inte så kul heller.

Ett tydligt, mätbart och nåbart mål är ytterligare ingredienser för att nå ett bra samarbete.

Ett exempel är Disneys version av tomteverkstan på Julafton, där har varje tomtenisse en bestämd uppgift från den långa önskelistan. Det ska målas schackrutigt, skrämmas med spindlar och stämplas OK på leksakerna av självaste tomten.

Och Ja ett samarbete går faktiskt lättare om även chefer och ledare är med i processerna, essensen är att samarbete funkar bäst om alla gör det.

LÄS ÄVEN: Ingemar E.L Göransson: ”Det är lätt att riva ner, svårare att återuppbygga”

Vi som är i elbranschen har en stor vana av att samarbeta. Det har vi gjort sedan vi började bygga moderna fastigheter. Elektriker, snickare, rörmokare och målare har alltid fått samarbeta och samsas om de ytor som finns på ett bygge.

Detta ger bra tålamodsträning – speciellt om vissa yrkesgrupper eller individer anser att de har företräde framför alla andra.

I ett arbetslag gäller det därför att ta hänsyn, att bidra till gruppens bästa, att låta alla utvecklas och att göra det som var och en är bäst på. Gammal som ung, snabb, noggrann, stark eller smart, ja oavsett vilka egenskaper vi har mer eller mindre av, så är det ju det sammanlagda resultatet som räknas.

Att samverka är också ställa upp för varandra i syfte att gemensamt lösa uppkomna problem. Därför mår vi alla som bäst när vi både får ge och när vi får.

Så om Du vill nå lite längre, så är det första steget att öppna handen för samarbete med andra.