”Att medlemmar får möjlighet till information och möjlighet att uttrycka sin åsikt är oerhört viktigt oavsett vilket fackförbund det gäller. Ännu viktigare är att ansvariga lyssnar på de enskildas synpunkter”, skriver Elektrikerns tidigare redaktör Per Eklund.

Det är inte så ofta som den enskilde medlemmen har möjlighet att diskutera med ansvariga på högsta nivå i förbundet. En del har menat att allt för många medlemmar aldrig ser av någon ansvarig, varken på lokal eller central nivå.

Att medlemmar får möjlighet till information och möjlighet att uttrycka sin åsikt är oerhört viktigt oavsett vilket fackförbund det gäller. Ännu viktigare är att ansvariga lyssnar på de enskildas synpunkter.

LÄS ÄVEN: Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

När man samlas är det ofta så att debattens vågor går höga och frågorna avlöser varandra. De är troligt att man sällan får de färdiga svaren, verkligheten i vardagen är så olika för medlemmar.

Om man är småbarnsförälder, om man är äldre och sliten och kanske har arbetsskador med i bilden. Om man jobbar på ackord eller inte. Om man är kvinna eller man.

LÄS ÄVEN: Jonas Eriksson: ”Fackföreningsrörelsen – folkrörelse eller försäkringsbolag?”

Det är nog viktigt att ansvariga metodiskt och över hela förbundet lyssnar av vilken väg förbundet ska ta på lång sikt. Det är viktigt för att känna att man blir lyssnad på och det är viktigt att ansvariga får höra hur medlemmar har det.

För att den enskilde medlemmen ska kunna ta beslut om de stora strategiska målen, så kanske man får lov att tydligt skissa på alternativen. Visst kan man många gånger tycka att ”Allt genast” är det viktiga, men tyvärr kanske det inte alltid är en framkomlig väg.