• 705 ledamöter från alla EU-länder ska väljas till Europaparlamentet. Bild: Pixabay

Kvalitetsjobb, högre löner och social rättvisa vid omställning till en koldioxidsnål- och digital ekonomi. Det är några av kraven i valprogrammet från ETUC.

I veckan lanserade Europafacket, ETUC, sitt 23-punktsprogram inför EU-valet 23-26 maj.

Länderna har själva valt datum för röstning och i Sverige sker det söndag 26 maj.

Totalt ska 705 ledamöter väljas till Europaparlamentet i Bryssel för kommande fem år.

LÄS ÄVEN: Kurt Junesjö: ”Jag hoppas att LO-förbunden tar sitt förnuft till fånga”

ETUC vill se ett fullständigt införande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inklusive rätten till kvalitativ utbildning och livslångt lärande, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, trygg sysselsättning, jämställdhet och offentliga tjänster av god kvalitet.

ETUC vill också se EU-lagstiftning och nationell lagstiftning som gör det möjligt för arbetsgivare och fackföreningar att ingå kollektivavtal för att höja lönerna och uppnå bättre levnadsstandard och arbetsvillkor för alla.

Lika lön för lika arbete, bör gälla i hela EU, anser ETUC. Sett till både branscher och kön.

Dessutom vill det ha rättvisare skattesystem som omfördelar rikedomar och förebygger skatteflykt.

”Det här är det viktigaste valet till Europaparlamentet som jag kan komma ihåg. Vi måste kanalisera folkets frustrationer till att uppmana dem att rösta på partier som stöder våra krav på ett rättvist Europa för arbetstagare”, säger Luca Visentini, generalsekreterare för ETUC, i ett uttalande.

LÄS ÄVEN: ”Vi har vissa synpunkter på att partiet inte använder pengarna på rätt sätt”

Han oroas över anti-europeiska och rasistiska partier i parlamentet och konstaterar att det behövs fler demokratiska partier för ökad stabilitet.

”Fackföreningarna måste uppmana sina medlemmar att rösta på partier som står för demokrati och social rättvisa, kvalitetsjobb och högre löner”, säger Luca Visentini.


Det här är ETUC

Europafacket samlar 45 miljoner arbetstagare från 90 nationella fackförbund.

Det bildades 1973 sedan Europeiska fria fackföreningsfederationen och EFTA:s fackliga kommitté slagits samman. LO var en av de organisationer som var med och grundade ETUC. Generalsekreterare är italienaren Luca Visentini.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Linda Flood