• Bild: Pressbild/Pixabay/Montage

2019-02-28

REPLIK

”När Erland Olauson säger att rättsläget är oförändrat talar han tyvärr mot bättre vetande”, skriver Kurt Junesjö.

Erland Olausons bemötande av mina åsikter om förslaget till inskränkningar i strejkrätten är anmärkningsvärt. För han bemöter mig bara med ett enda argument, en dom som kom redan 1989, Britanniadomen.

Den domen innebär enligt honom att stridsåtgärder för att skydda facket från avtalsdumpning vid konkurrerande kollektivavtal är förbjudna, alltså stridsåtgärder för kollektivavtal när arbetsgivaren redan är bunden av ett avtal. Domen innebär enligt honom att det blir samma rättsläge när det gäller avtalsdumpning såväl före som efter det att det nu liggande lagförslaget genomförts.

LÄS ÄVEN: Arbetsrättsjuristen: ”Facken är lurade”

Men sedan 1989 finns det tre mål i AD där LO-förbund genom stridsåtgärder just undanträngt konkurrerande kollektivavtal som skulle ha medfört lönedumpning, men där det strejkande förbundet hade avtalsrätten enligt LO:s gränsdragningsprinciper.

• 2005 ett mål mellan ABB och Pappers om avtalsrätten för pappersbruket Figeholm där ABB försökte avtalsdumpa genom att tillämpa Teknikavtalet IF Metall,
• 2012 ett mål mellan Byggnads och det statliga bolaget Svevia AB som på Byggsektorn försökte tillämpa SEKO:s billigare avtal,
• 2017 ett mål mellan SEF och Sector Alarm där företaget inom SEF:s avtalsområde försökte tillämpa det billigare Unionens avtal.

Och att förbunden i dessa fall återfick avtalsrätten har inte skett pga. arbetsgivarens godhet, där denne godtagit LO:s beslut. Tvärtom. I samtliga fall struntade företagen fullständigt i LO-styrelsens beslut och ville behålla de billigare avtalen.

I exempelvis fallet med ABB och Pappers avseende Figeholm vägrade ABB att foga sig i LO-styrelsens beslut att avtalsrätten tillhörde Pappers. Först sedan fartyg med last destinerad till ABB började vända på Nordsjön pga. Transports sympatiblockad med Pappers, tecknade man Pappersavtalet för Figeholm.

Likadant var det i övriga fall där förbunden återfick avtalsrätten genom stridsåtgärder.

LÄS ÄVEN: Strejkrätten: Parternas roll kritiseras i remissvar

I samtliga ovan angivna rättsfall åberopade arbetsgivaren i AD att fackets stridsåtgärder var ett försök att undantränga det befintliga avtalet och därför förbjudna enligt Britanniaprincipen.

AD godtog inte denna invändning och sade att avtalets tillämpningsområde fick avgöras i efterhand genom en tolkningstvist.

Men resultatet talar för sig själv, i alla tre fallen återfick förbunden avtalsrätten enligt LO:s gränsdragningsprinciper.

Så när Erland Olauson säger att rättsläget är oförändrat talar han tyvärr mot bättre vetande. För om det nu liggande lagförslaget går igenom blir samtliga dessa tre stridsåtgärder som avdömts av AD förbjudna om det strejkande förbundet önskar ha andra avtal än hängavtal, eller ett andraavtal.

Och andraavtalet är som Erland Olausson själv konstaterar otjänligt, eftersom det först tecknade avtalet som huvudprincip gäller framför andraavtalet.

Så från det att avtalen löper ut efter den 1 januari 2020 kan samtliga företag i rättsfallen ovan teckna avtal med IF-metall, SEKO och Unionen för sina arbetare utan att förbunden kan göra ett skvatt.

Hade Erland Olauson berättat detta vid sin föredragning inför LO-styrelsen hade nog ingen mer än IF-Metall ställt upp på detta lagförslag.

Jag hoppas LO-förbunden tar sitt förnuft till fånga och fixar att detta katastrofala förslag aldrig blir gällande lag.

Kurt Junesjö

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

Anna Norling: ”Alla måste förstå vikten av att vara med i facket”

KRÖNIKA ”Det borde inte heller vara så att anställda väntar med att gå med i facket till dess att något väl har hänt. För då är det ofta försent”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Vi fick gå på dan. Och när den 25:e kom så kom inga pengar, och ägaren svarade inte i telefon. Jag pratar med en av Elektrikerförbundets medlemmar i Västsverige.

”Ensam är sällan stark – och det är inte så kul heller”

KRÖNIKA ”Elektriker, snickare, rörmokare och målare har alltid fått samarbeta och samsas om de ytor som finns på ett bygge. Detta ger bra tålamodsträning speciellt om vissa yrkesgrupper eller individer anser att de har företräde framför alla andra”, skriver Per Lawén. Deadlineklockan tickar oroväckande fort. Folk knuffas och trängs överallt för att komma fram.

”Totalt misslyckat försök att göra Almedalen sexigare”

RECENSION ”Det här verkar ha ambitionen att vara House of Cards-smart. Men svensk politik är snarare Benny Hill. Och Almedalen är ett kollo för vår politiska elit”, skriver Arbetets kulturredaktör Johannes Klenell (som sett tv-serien Den inre cirkeln, baserad på Moderaternas gamle strategs bok I maktens öga).

”Ett elektrifierat Sverige behöver fler kvinnor i el-branschen”

DEBATT ”Låt jämställdhet bli en av de viktigaste frågorna för företagen att jobba med de närmaste åren”, skriver debattörerna.  Sverige står inför en gigantisk omställning med en elektrifiering av stora delar av samhället. Men redan idag saknas uppemot 10 000 elektriker. Branschen är en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor.

”Reformisterna står för ett välkommet uppvaknande”

KRÖNIKA ”Det är synd att Reformisterna ses som konkurrenter mot Vänsterpartiet istället för den möjliga vänsterreformistiska allians som kan växa fram ur det som nu sker”, skriver Ingemar E L Göransson. För sju år sedan satt jag på en pub i Soho, London med en pint och vänsterns dagstidning The Morning Star uppslagen framför mig på bordet.

Fredrik B Sjödin: ”Infantil vinkling av en viktig debatt”

DEBATT ”I debatten förs just nu fram en uppfattning att nätföretagen, alltså de företag som äger elnäten, inte har koll på nuläget och framtiden. Det är en felaktig uppfattning”, skriver Fredrik B Sjödin, teknisk expert på Installatörsföretagen.

Johannes Klenell: ”Är samtalsaktivism den nya skrikdebatten?”

KULTURKRÖNIKA ”Det att den ena parten febrilt vill mötas samtidigt som den andra parten stannar i sin extrema hållning. Det gör att den som har ambitionen att mötas sakta men säkert tappar kompassen i sin resa mot vad den tror är halva vägen”, skriver Johannes Klenell.

Jonas Wallin: ”Det vi byggt har börjat krackelera”

LEDARE ”Socialdemokraterna får en kraftig hemläxa! Alla ska med, alla ska delta och det är det samhälle som gör medlemmarna tryggare och lyckligare som ska vara den framtida visionen”, skriver förbundsordförande Jonas Wallin. I en undersökning som presenterades nyligen återfinns Sverige på sjunde plats över världens lyckligaste människor.

Per Eklund: ”Viktigt att lyssna på medlemmarna”

KRÖNIKA ”Att medlemmar får möjlighet till information och möjlighet att uttrycka sin åsikt är oerhört viktigt oavsett vilket fackförbund det gäller. Ännu viktigare är att ansvariga lyssnar på de enskildas synpunkter”, skriver Elektrikerns tidigare redaktör Per Eklund.

Anna Norling: ”Ducka inte – debatten handlar faktiskt om er”

KRÖNIKA ”De som hånar feminism och genusvetenskap ena dagen, har ingen trovärdighet när de andra dagen rasar mot enskilda mäns misshandel av kvinnor. Det är en föråldrad attityd som borde ha grävts ned för länge, länge sedan”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling.

”Agnes” av Dylan Färemark – Del 6

KULTUR Del 6 Pennalism Här är den sjätte delen av Dylan Färemarks prisbelönta novell Agnes, som publiceras som följetong i Tidningen Elektrikern.

Debatt: ”Las måste vara en lag värd namnet”

DEBATT ”Där är det mycket viktigt att ha en skyddslagstiftning som är värd namnet, och som inte urholkas av AD och en del politiker”, skriver Christian Kutzner. Efter att ha jobbat i närmare 30 år som ombudsman i Hotell och restaurangfacket, även om jag sedan 2016 varit pensionär, har jag en hel del erfarenhet av tillämpandet av LAS.

Johannes Klenell: ”Därför förespråkar den ekonomiska eliten brexit”

KULTURKRÖNIKA ”Brexit handlar alltså inte enbart om ett folkligt missnöje mot en överstatlig elit. Den ekonomiska eliten kan också ha en hel del att vinna på att vara brexitförespråkare”, skriver Johannes Klenell. Så här i brexittider har fokus i svensk debatt främst legat i förklaringsmodeller som handlat om de besvikna väljarnas protest mot EU:s överstatlighet.

Jonas Eriksson: ”Fackföreningsrörelsen – folkrörelse eller försäkringsbolag?”

DEBATT ”Fackföreningar uppfattas idag mer som försäkringsbolag än demokratiska organisationer som driver sina medlemmars frågor”, skriver Elektrikerförbundets centrals ungdomsansvarige Jonas Eriksson. Sverige har mycket att vara stolta över. I år, 2019, firar vi att det var 100 år sedan vi tog ett av de första stegen till att bli ett demokratiskt styrt land.

”AGNES” AV DYLAN FÄREMARK – DEL 5

KULTUR Del 5 Joseph Brodsky Här är den femte delen av Dylan Färemarks prisbelönta novell Agnes, som publiceras som följetong i Tidningen Elektrikern.