• Bild: Pixabay/Montage

Under måndagen varslade Hamnarbetarförbundet om punktstrejker och blockader i flera hamnar med start nästa vecka. Men Göteborgs hamn omfattas inte – ännu.

Detaljerna i de varsel som Hamnarbetarförbundet lagt, framgick under en presskonferens som förbundet höll i Frihamnen i Stockholm under måndag eftermiddag, 14 januari. Detta skriver Arbetet.

Erik Helgesson, hamnarbetare i Göteborg och ledamot i förbundsstyrelsen, menar att förbundet har en strategi som sträcker sig en bra bit framöver. På frågan om det kan bli varsel även i Göteborg svarade han:

– Så kan det mycket väl vara.

LÄS ÄVEN: Arbetsrättsjuristen: ”Facken är lurade”

Det första varslet gäller punktstrejker i hamnarna i Karlshamn, Söderhamn, Holmsund, Malmö, Gävle, Sundsvall och Helsingborg. De startar 23 januari.

Samma dag har förbundet varslat om blockader mot övertid, inhyrning av personal samt nyanställning i hamnarna i Piteå, Skellefteå och Luleå.

Dagen därpå har förbundet varslat om punktstrejk i Stockholm. Det handlar om tvåtimmarstrejker under strategiskt viktiga tidpunkter, enligt förbundet.

– Varslet innebär en serie arbetsnedläggelser som vi i mångt och mycket betraktar som varningsstrejker, säger Erik Helgesson.

Totalt omfattas ungefär hälften av förbundets medlemmar i det inledande skedet, omkring 700 medlemmar. Men nya varsel kommer att meddelas så gott som varje helgfri vardag under de kommande veckorna, betonar Erik Helgesson.

Anledningen till att Hamnarbetarförbundet varslar är de strandade förhandlingarna med Sveriges Hamnar om att teckna ett rikstäckande kollektivavtal. Förhandlingarna har pågått under hösten men avslutades i oenighet den 19 december i fjol.

Sveriges Hamnar har föreslagit att Hamnarbetarförbundet tecknar hängavtal på Transports avtal.

Något Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér inte ser som ett riktigt kollektivavtal. Detta eftersom det inte ger inflytande över sådant som lönenivåer, arbetstider eller ordningsregler.

”I stället är det en ordfattig papperslapp som fastslår att Hamnarbetarförbundet underordnas alla nuvarande och framtida uppgörelser mellan Sveriges Hamnar och en annan facklig organisation. Med oss skulle arbetsgivarna alltså inte behöva förhandla och komma överens, även om vi åtagit oss fredsplikt” skriver Eskil Rönér på DN Debatt i dag.

LÄS ÄVEN: Hamnarbetarna står fast – går inte upp i Transport

Erik Helgesson poängterar att mycket är juridiskt oklart om vilka rättigheter ett hängavtal skulle ge.

– Det kan vara så att vi har rätt att välja skyddsombud. Det kan också vara så att vi får rätt till betald facklig tid. Men vi betraktar det som sekundärt. Vi kan inte se poängen med att ha avlönade förtroendemän som inte släpps in till förhandlingsbordet.

Sveriges Hamnar poängterar å sin sida att de erbjudit ett kollektivavtal som skulle ge fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön i hamnarna.

”För oss är det viktigt att värna stabiliteten i den svenska modellen. Det avtal vi erbjuder innebär en rättslig garanti om samma anställningsvillkor som för alla hamnarbetare i Sverige. Det skulle även ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Därför är det förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet eftersom det leder till trygghet och stabilitet”, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar, i en kommentar.

LÄS ÄVEN: Orosmoln, förhoppningar och löften – det här tror parterna om 2019

Att den utdragna konflikten fått Hamnarbetarförbundet att nu ta till konfliktvapnet motiverar facket med brister i arbetsmiljöarbetet. Förbundet anser att det fackliga mandatet, bland annat för skyddsombuden, har förändrats efter Sveriges Hamnars nya policy.

Den innebär att Hamnarbetarförbundet inte får det inflytande som arbetsgivare enbart är skyldiga att ge till fack med kollektivavtal.

”Konfliktvapnet ska inte brukas lättvindigt, men allt eftersom tiden gått har oron växt för att någon av våra arbetskamrater ska dö ute på kajen”, skriver Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér på DN Debatt i dag.

I höstas gav Hamnarbetarförbundets medlemmar i en omröstning förbundsstyrelsen mandat att varsla om nationell konflikt för att få till ett kollektivavtal.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Martina Frisk