Att vara skyddsombud är ofta ett otacksamt uppdrag. Ett skyddsombud gör sig ofta obekväm, ställer krav på skyddsutrustning och ifrågasätter farliga arbetsmoment. En jobbig jäkel helt enkelt.

Men om inte skyddsombuden säger ifrån när risker i arbetet uppkommer, vem gör det då?

I dag hyllar vi alla jobbiga jäklar. Här nedan följer ett litet urval av de artiklar Elektrikern publicerat där just skyddsombud stridit för medarbetarnas säkerhet.