• Skyddsombudstoppet finns anslaget vid infarten till kraftverket. Foto: Sven Höckert.

 

Nu kommer det ett nytt asbestlarm i verkdelar som importerats från Ryssland tidigare.
Ett 20-tal montörer har arbetat i asbestdamm under två veckor.
Från och med i dag är arbetsplatsen helt stängd för samtliga arbetsuppgifter, som ligger under kraftverksavtalet, efter att det lokala skyddsombudet och det regionala skyddsombudet lagt ett skyddsombudsstopp.

Under hösten avbröts arbetet vid Parteboda kraftverk utanför Ånge i Medelpad efter att man konstaterat att det fanns asbest i lindningarna vid en nyanländ generator från Russelprom LTD i Ryssland.
Vid Gammelänge kraftstation i Jämtland planerades då en sanering av asbest i en ”packning”. Arbetet påbörjades, men den asbest man hade kunskap om har nu visat sig inte vara det enda i statorlindningen.
För att få bort de delar som skulle bytas blev man tvungen att riva delar av lindningar och i detta arbete så hackades det bort både epoxy och bakelit för att komma åt dessa. Efter två veckor konstaterades att det även fast asbest i dessa delar och Fortum stängde då anläggningen för total sanering.

Från och med i dag onsdag klockan 07.00 så är alla arbetsuppgifter för de som jobbar under kraftverksavtalet, helt stoppade.

– Ett 20-tal montörer har under två veckor arbetat i asbesthaltigt damm och den ansvarige från Russelprom i Ryssland, som var på plats, lämnande aldrig någon indikation på att det skulle vara farligt eller att fler delar skulle innehålla asbest, säger ombudsmannen och det regionala skyddsombudet Sven Höckert, som tillsammans med Elektrikernas regionchef Jimmy Åsberg besökte arbetsplatsen under tisdagen.

Uppgifter om att det bara skulle ha varit vissa delar med asbest och att det andra arbetet skulle vara ofarligt, låg som en tung dimma över deltagarna på mötet i går, när man hade med facit i hand.
Montörer och arbetsledning på plats har trott att de uppgifter de fått skulle ha varit korrekta, och de trodde att arbetet man utförde var ofarligt så länge man inte slog sönder de lister som skulle bytas. Några kände att man borde ha gjort någon fler provtagning av de nya arbetsmomenten innan man körde på men samtidigt, så hade man ju fått uppgift på att det inte skulle finnas något mer.

– Jag kan bara konstatera att ett antal montörer utsatts för asbestpåverkan. I vilken omfattning är omöjlig att se i dagsläget då det i normala fall tar minst fem år innan asbesten skadat lungorna i den utsträckningen att det i normalfallet kan vara mätbart, säger Sven Höckert.

Företaget ska tillse att samtlig personal ska genomgå läkarundersökning för att dokumentera det inträffade och Elektrikerförbundet kommer att kräva av bolaget att man även tar ett ansvar för samtliga inblandade till en återkommande kontroll om fem år.
– Detta är viktigt då man i dagsläget inte kan säga att den eller den fick de eller dessa skador samt att företaget gör en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan där man bifogar hälsokontrollen hos företagshälsovården, säger Sven Höckert.
Han berättar att de kommit fram till att det finns brister i verksamheten och planering av det fortsatta arbetet både gällande beredskap vid Gammelänge samt vad som ska hända när saneringsföretaget lämnar klartecken efter deras arbete.
– Elektrikerförbundet kommer därför att begära överläggning med bolaget rörande dessa arbetsmiljöproblem utifrån kraftverksavtalet där företaget har på sig att infinna sig till överläggningar inom fem dagar, säger Sven Höckert.

Jimmy Åsberg konstaterar att Elektrikerförbundet aldrig kommer att acceptera att man utsätter montörern för risker som borde gå att förutses och att det måste vara fel i en upphandling där man under två år i två olika leveranser levererar felaktig utrustning som bryter mot importförbudet av förbjudet material.
Det är av ännu större vikt att ombudsmän och fackliga förtroendemän, som ska förhandla om underentreprenörer, ställer ännu hårdare krav på information och dokumentation på det som ska levereras. Medbestämmandelagen har ju ett utökad informationsskyldighet för arbetsgivaren och att få skriftligt på om material som ska levereras innehåller farliga ämnen eller inte i denna förhandling kan ju göra att företaget måste göra en grundligare koll på vad man köper in. Detta borde minska risken för liknande hänelser i framtiden, säger Jimmy Åsberg.

Sven Höckert uppmanar nu på nytt att samtliga inom kraftverksbranschen att fundera på om man fått nya anläggningar från leverantörer som skulle kunna innehålla asbest .
– Man bör begära av företaget att de ska utföra en analys och provtagning och göra en inventering vart eller var det föreligger asbesthaltigt material, säger Höckert.

Per Eklund

 

 

 

Gammelänge kraftverk

Togs i drift 1945.

Ägaren Fortum har investerat i ett nytt datoriserat styrsystem och uppgraderas av två av tre aggregat.

Producerar el motsvarande energibehovet för 25 000 småhus.

Våren 2012 togs en generator i drift efter ombyggnation levererad av
Russelprom i Ryssland.

 

LÄS OCKSÅ:
Asbest hittades i nya generatordelar