• Elektrikerförbundets medlemmar har utsatts för risker som inte ska förekomma på svensk mark. ”Det är inte acceptabelt”, säger ombudsman Sven Höckert om att nya generatorer i kraftverken i Parteboda och Gammelänge innehåller asbest. Foto: Sven Höckert

  • – Fortum har haft en öppen dialog med samtlig personal på plats och även med de flesta underentreprenörerna som berörts, säger skyddsombudet Henrik Haraldsson vid anläggningen i Parteboda. Foto: Sven Höckert

2013-12-18

 

Vid två av Fortums kraftstationer har man hittat asbest i nylevererade generatordelar.
Generatorerna kommer från Ruselprom LTD i Ryssland.
På båda kraftstationerna i Parteboda och Gammelänge har företaget nu satt in åtgärder för att ta bort asbesten och samtidigt går personalen på hälsoundersökningar.
– Se över anläggningarna på andra kraftstationer, uppmanar Sven Höckert i Elektrikerförbundet.

 

Parteboda Kraftverk utanför Ånge i Medelpad har fått en leverans under sommaren 2013, där det visade sig att packningar innehåller asbestos. Efter att detta uppdagats så kontrollerades även den utrustning som monterades in i Gammelänge Jämtland under 2012.

– PROBLEMET ÄR en packning som innehåller asbestos som ligger mellan lindningarna och är ingjuten i epoxy. Tätningen är uppbyggd av asbestos vilket kan frigöras vid en brand, felaktighet på lindningen eller när en lindning behöver åtgärdas, säger Sven Höckert.
Vid leveransen i Parteboda så uppmärksammadesmontörerna på Fortum av en underentreprenör från Serbien. Även om det i dagsläget var låga doser som var uppmätta i proverna så kände ingen av montörerna till att det ens skulle ha funnits innehåll av asbest i utrustningen och ingen information ska enligt Fortumha lämnats i samband med leveransen.

FORTUM STOPPADE omedelbart arbetet i Parteboda efter att asbesten konstaterats i utrustningen och såg till att utrustningen sanerades och montörerna kallades på undersökning för att dokumentera hälsovärdet. En liknande undersökning gjordes i Gammelänge.

HENRIK HARALDSSON är skyddsombud på Fortum Parteboda och han tycker att Fortum tog sitt ansvar och gjorde de åtgärder som behövts utifrån rådande situation.
Men Henrik och hans arbetskamrater finner det konstigt att asbesten inte upptäckts i samband med leverans omnu Ruselprom LTD lämnat över den dokumentation somska överlämnas i samband med leveransen.
I Gammelänge är frågetecknen bland personalen lite fler då de redan under sommaren 2012 utsatts för detta.

PÅ VILKET SÄTT har man påverkats? i vilken omfattning? Varför kom det aldrig fram? Hur kunde leverans ske trots att asbest är förbjuden i Sverige?
På båda ställena är utrustningen satt i karantän inför det slutliga saneringsarbetet vilket kommer att utföras under vinter och vår 2013-2014 med början i Gammelänge.

– HURUVIDA FORTUM haft kännedom eller inte går det bara att spekulera i. Men de har enligt uppgift gjort beställning utifrån svenska regler och inte ansetts ha haft anledning att misstro leverantören under leveranserna annat än att utrustningen uppfyllt de svenska kraven, säger Sven Höckert.
Han hoppas att Fortum efter detta ska ändra sina rutiner så att man gör en ännu noggrannare undersökning i sambandmed beställning och leverans att de svenska reglerna efterlevs.
Höckert hoppas också att Fortum ser över om utrustning från Russelprom LTDmonterats in på andra kraftverk där det kan finnas likvärdiga bristermed asbest.
– För det kan ju inte vara ett misstag att leverera utrustningmed ett års intervall till två olika kraftverk där det finns asbest i delar av konstruktionen.

SÅ SVEN HÖCKERT vill därför uppmana skyddsombud och fackliga förtroendemän att se över sina anläggningar och om det finns oklarheter begära av företaget att de utför provtagning av utrustningen.
– Vi kan aldrig acceptera att man återinför ett problem som asbest i våra anläggningar igen, utan man måste tillse att materialet uppfyller den svenska lagstiftningen.
Arbetsmiljöverket är inkopplat och Fortum har vidtagit åtgärder.

Per Eklund

 

Asbest

• En oorganisk mineralfiber som har använts i många former och för många ändamål. Finns ofta i byggnader. Eternitplattor som fasadbeklädnad. Pannor och vattenledningar kan ofta vara isolerade med asbest. Dricksvattenledningar kunde tillverkas i asbestbetong. Asbest isolerar bra, tål hög temperatur och är billigt.
• Mycket hälsovådligt. De långsmala spetsiga fibrerna fastnar i den mänskliga vävnaden och skapar bland annat lungcancer. En rökare som andas in asbest riskerar lungcancer fem går mer än en rökare som inte har kontakt med asbest.
• Totalförbjudet i Sverige sen 1982 och i EU sen 2005.

 

LÄS OCKSÅ:
Nytt asbestlarm – kraftstation helt stängd av skyddsombud idag

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Fackligt missnöje mot förslag om ändrad strejkrätt

Sista januari går remisstiden ut för regeringens förslag om ändrad strejkrätt. Såväl fack som arbetsgivare står bakom. Men inom LO-förbunden bubblar ett missnöje, skriver Arbetet. I sista stund, när politikerna var på väg att ändra strejkrätten, enades parterna om en lösning som inte rubbar arbetsmarknadens maktbalans.

Facktoppar räds inte ny mandatperiod: ”S har inte sålt ut sin själ”

Januariavtalet har väckt facklig ilska, inte minst gällande förändrad arbetsrätt. Men fackliga representanter ser ändå positivt på den kommande mandatperioden. Saltsjöbadsavtalet kom till efter politiskt tryck, säger IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä till Arbetet. Annie Lööf var först ut.

Ett mänskligt maskineri planerat i minsta detalj

Det dunkar, slamrar och tjuter. Doften av trä och målarfärg är påtaglig i den stora lokalen i Piteå. Alla vet precis sin uppgift här. Den som är ny får lära sig exakt vilka moment den ska göra, i princip vilket steg den ska ta, säger David Lidström, kvalitetsansvarig för målning på Lindbäcks husfabrik i Piteå.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän växer

Lönegapet mellan kvinnor och män krymper, och utjämningen har varit ovanligt stor de senaste åren, visar LO:s lönerapport. Men löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän växer, skriver Arbetet. År 2000 utgjorde medellönen för kvinnor 81 procent av medellönen för män.

Byggföretagare rånad och skjuten – två anställda får fängelse

Medarbetarna tyckte att de fått för lite betalt, och anlitade därför hjälp för att råna sin chef. I förra veckan dömdes fem av de inblandade i tingsrätten, skriver Byggnadsarbetaren. De två männen tyckte inte att de fått ut rätt lön av en byggföretagare utanför Stockholm.

Stefan Löfven statsminister igen – 131 dagar efter valet

Tredje gången gillt för Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Efter två nederlag i riksdagen – nu är han vald till statsminister igen. Lång dags färd mot natt men Sverige har nu fått en statsminister igen, 131 dagar efter riksdagsvalet 2018. Detta skriver Arbetet.

Lista: Här är de mest lästa artiklarna från 2018

Otillåtet hemmafixe, asbest, lönenivåer och dödliga arbetsplatsolyckor. Det är vad några av de tio mest lästa artiklarna på Elektrikerns sajt handlat om under 2018. Har du läst dem? Här nedan hittar du listan. 1.

Skattesmäll för LO Mediehus: ”Vi kommer att överklaga”

LO Mediehus har dömts att betala miljonbelopp till Skatteverket. Domen kommer att påverka alla medlemstidningar för ideella föreningar och organisationer i landet. Vi kommer att överklaga, säger Robert Jonsson, vd för LO Mediehus. Domen i Förvaltningsrätten är resultatet av en tvist med Skatteverket.

Infranord döms efter olycka med ljusbåge

Ljusbågen orsakade den anställde brännskador i ansikte, på händer, bröst och underarmar. Nu döms Infranord att betala 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott, skriver Sekotidningen. Det var i juni 2017 som olyckan inträffade.

”Billigt kontrakteras folk som segregeras” – och andra dikter av Mats Hammarlund

Här nedan följer en samling dikter av Mats Hammarlund. Förutom skrivandet har denne jobbat inom byggbranschen, mest som snickare och timmerman på byggen i Stockholm, men även på LO-TCO Biståndsnämnd. Dikterna är: 1. Livsviktigt 2. Byggfolk 3. Billigt kontrakteras folk som segregeras 4. Dolda risker 5. Döden passar på 6.

Kubal är räddat – sanktionerna hävs

Sanktionerna mot Kubals ryska ägare Rusal tas bort efter ett beslut i den amerikanska kongressen. På aluminiumfabriken i Sundsvall är lättnaden stor, skriver Arbetet. Sedan april i fjol har sanktionshotet legat över Kubal, som vid flera tillfällen varit nära att stängas ned. Men varje gång har man räddats av tillfälliga förlängningar.

”Bra arbetsmiljö är inte gratis”

En tudelad arbetsmarknad, arbetsmiljöslarv och resursbrist hos polisen. Arbetet frågade politiker, fack och arbetsgivare varför dödsolyckorna sker och vad som behöver göras. Nyligen lämnade sex S-ledamöter i riksdagen en motion med rubriken Omtag för nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna.

55 liv släcktes på jobbet 2018

Trots nollvisionen för dödsolyckor på jobbet kom 55 personer aldrig hem från sitt arbete under 2018. Det är den högsta siffran på flera år. Män i arbetaryrken. Det är de som oftast omkommer i arbetsplatsolyckor, visar Arbetets genomgång. De faller, de kläms ihjäl och de dör i trafiken.

Lista: De miste livet på jobbet 2018

55 människor miste livet på jobbet i fjol. I ett tjugotal fall pågår fortfarande förundersökning om arbetsmiljöbrott. De olyckor där åklagaren lagt ner utredningen är markerade som nedlagda. Listan är sammanställd av tidningen Arbetet.

Tjuvstartade bygge – straffas med rekordböter

Bygget började för tidigt, innan tillstånden var klara. Nu straffas Mälarenergi Elnät med en rekordstor byggsanktionsavgift, skriver VLT. Mälarenergi Elnät hade för bråttom när en ny transformatorstation skulle byggas vid Energigatan på södra Nibble. När väl bygglovet och startbesked kom hade markarbetet redan påbörjats.