• Elektrikerförbundets medlemmar har utsatts för risker som inte ska förekomma på svensk mark. ”Det är inte acceptabelt”, säger ombudsman Sven Höckert om att nya generatorer i kraftverken i Parteboda och Gammelänge innehåller asbest. Foto: Sven Höckert

  • – Fortum har haft en öppen dialog med samtlig personal på plats och även med de flesta underentreprenörerna som berörts, säger skyddsombudet Henrik Haraldsson vid anläggningen i Parteboda. Foto: Sven Höckert

2013-12-18

 

Vid två av Fortums kraftstationer har man hittat asbest i nylevererade generatordelar.
Generatorerna kommer från Ruselprom LTD i Ryssland.
På båda kraftstationerna i Parteboda och Gammelänge har företaget nu satt in åtgärder för att ta bort asbesten och samtidigt går personalen på hälsoundersökningar.
– Se över anläggningarna på andra kraftstationer, uppmanar Sven Höckert i Elektrikerförbundet.

 

Parteboda Kraftverk utanför Ånge i Medelpad har fått en leverans under sommaren 2013, där det visade sig att packningar innehåller asbestos. Efter att detta uppdagats så kontrollerades även den utrustning som monterades in i Gammelänge Jämtland under 2012.

– PROBLEMET ÄR en packning som innehåller asbestos som ligger mellan lindningarna och är ingjuten i epoxy. Tätningen är uppbyggd av asbestos vilket kan frigöras vid en brand, felaktighet på lindningen eller när en lindning behöver åtgärdas, säger Sven Höckert.
Vid leveransen i Parteboda så uppmärksammadesmontörerna på Fortum av en underentreprenör från Serbien. Även om det i dagsläget var låga doser som var uppmätta i proverna så kände ingen av montörerna till att det ens skulle ha funnits innehåll av asbest i utrustningen och ingen information ska enligt Fortumha lämnats i samband med leveransen.

FORTUM STOPPADE omedelbart arbetet i Parteboda efter att asbesten konstaterats i utrustningen och såg till att utrustningen sanerades och montörerna kallades på undersökning för att dokumentera hälsovärdet. En liknande undersökning gjordes i Gammelänge.

HENRIK HARALDSSON är skyddsombud på Fortum Parteboda och han tycker att Fortum tog sitt ansvar och gjorde de åtgärder som behövts utifrån rådande situation.
Men Henrik och hans arbetskamrater finner det konstigt att asbesten inte upptäckts i samband med leverans omnu Ruselprom LTD lämnat över den dokumentation somska överlämnas i samband med leveransen.
I Gammelänge är frågetecknen bland personalen lite fler då de redan under sommaren 2012 utsatts för detta.

PÅ VILKET SÄTT har man påverkats? i vilken omfattning? Varför kom det aldrig fram? Hur kunde leverans ske trots att asbest är förbjuden i Sverige?
På båda ställena är utrustningen satt i karantän inför det slutliga saneringsarbetet vilket kommer att utföras under vinter och vår 2013-2014 med början i Gammelänge.

– HURUVIDA FORTUM haft kännedom eller inte går det bara att spekulera i. Men de har enligt uppgift gjort beställning utifrån svenska regler och inte ansetts ha haft anledning att misstro leverantören under leveranserna annat än att utrustningen uppfyllt de svenska kraven, säger Sven Höckert.
Han hoppas att Fortum efter detta ska ändra sina rutiner så att man gör en ännu noggrannare undersökning i sambandmed beställning och leverans att de svenska reglerna efterlevs.
Höckert hoppas också att Fortum ser över om utrustning från Russelprom LTDmonterats in på andra kraftverk där det kan finnas likvärdiga bristermed asbest.
– För det kan ju inte vara ett misstag att leverera utrustningmed ett års intervall till två olika kraftverk där det finns asbest i delar av konstruktionen.

SÅ SVEN HÖCKERT vill därför uppmana skyddsombud och fackliga förtroendemän att se över sina anläggningar och om det finns oklarheter begära av företaget att de utför provtagning av utrustningen.
– Vi kan aldrig acceptera att man återinför ett problem som asbest i våra anläggningar igen, utan man måste tillse att materialet uppfyller den svenska lagstiftningen.
Arbetsmiljöverket är inkopplat och Fortum har vidtagit åtgärder.

Per Eklund

 

Asbest

• En oorganisk mineralfiber som har använts i många former och för många ändamål. Finns ofta i byggnader. Eternitplattor som fasadbeklädnad. Pannor och vattenledningar kan ofta vara isolerade med asbest. Dricksvattenledningar kunde tillverkas i asbestbetong. Asbest isolerar bra, tål hög temperatur och är billigt.
• Mycket hälsovådligt. De långsmala spetsiga fibrerna fastnar i den mänskliga vävnaden och skapar bland annat lungcancer. En rökare som andas in asbest riskerar lungcancer fem går mer än en rökare som inte har kontakt med asbest.
• Totalförbjudet i Sverige sen 1982 och i EU sen 2005.

 

LÄS OCKSÅ:
Nytt asbestlarm – kraftstation helt stängd av skyddsombud idag

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Stanley Security får betala skadestånd för lönekrångel

Ärendet om det krånglande lönesystemet på Stanley Security har äntligen fått en lösning. Företaget och facket har förlikats. Elektrikerförbundets medlemmar som omfattas av förhandlingarna får 7 500 kronor per person i skadestånd. Det var i maj 2017 som Stanley Security införde ett nytt lönesystem. Det mesta som kunde gå fel gick fel.

Checklista: Så grillar du elsäkert i sommar

Sommar, sol och grill på altanen. Men har du koll på hur du grillar elsäkert i sommar? Här hittar du Elsäkerhetsverkets tips! Solen skiner och grillvädret hägrar. Precis som förra året är dock vädret på många håll så torrt att det redan råder eldningsförbud i flera kommuner. Räddningen kan vara elgrillen, men då finns det fortfarande några saker att tänka på.

Sawyer: En ny robotkompis på jobbet?

 NY TEKNIK Nästa generation robotar utvecklas nu i hög fart för en allt bredare marknad. Kanske har du snart en mekanisk lärling med dig på bygget. Nästa generation av kollaborativa robotar är på ingång. Sawyer kallas den koreanska maskinen som är lätt att programmera och som löser en del problem själv med hjälp av flera par kameraögon.  Foto: Jan-Erik Johansson.
En fot i röd sko sparkar mot en fotboll på en gräsplan.

Så länge måste du jobba för att tjäna som Zlatan

En städare får jobba i 245 år för att tjäna lika mycket som Zlatan gör på ett år. För en lokförare räcker det med 156 år. Världens bäst betalda kvinnliga spelare behöver dock bara spela i 16 år för att nå Zlatans lön. Runt 7,2 miljoner dollar, eller 68 miljoner kronor, om året tjänar den svenska anfallsstjärnan Zlatan Ibrahimovic på att spela fotboll i Los Angeles Galaxy.

Få koll: Är loppisfyndet elsäkert?

Har du koll på att ditt roliga loppisfynd kan vara direkt livsfarlig? Här är Elsäkerhetsverkets tips för hur du gör secondhand-fynden trygga att använda. ”Vilket fynd!”, kanske du tänker när du plockar upp den coola CD-spelaren eller den batteridrivna speldosan  från hyllan och vrider den mellan händerna.

Nu är de nya föreskrifterna klara

NY TEKNIK Den nya standarden för lamputtag och dito stickproppar infördes 1 april i EU och Sverige. Nu kommer föreskrifterna som anpassats för den standarden. De nya föreskrifterna (ELSÄK-FS 2019:1) trädde i kraft 1 maj men publicerades 8 april på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Förare omkom när grävmaskin föll över stup

En man i 45-årsåldern miste sitt liv i förra veckan när han utförde arbete med en grävmaskin. Fordonet föll över en kant och rasade mellan 15 och 20 meter. Det var i måndags förra veckan, den 3 juni, som en man avled när en arbetsplatsolycka inträffade i Långaryd i Hylte kommun i Halland.

Kraftig höjning av maxstraff för arbetsmiljöbrott på företag

Från 10 till 500 miljoner. Så mycket ska maxbeloppet höjas för de företagsböter som bland annat delas ut vid arbetsmiljöbrott. Det måste kosta om man slarvar på företaget, till exempel med arbetsmiljön.

6F: Vi vill skrota industriavtalet

Slopa industriavtalet och inför en ny modell med kraftiga låglönesatsningar som gynnar kvinnorna. Det föreslår nu Elektrikerförbundet och de övriga förbunden i 6F. Den svenska lönebildningsmodellen där industrin går först och sluter avtal har stora brister. Det menar Fastighets och övriga förbund i 6F.

Yngre elektriker drabbas oftare av elolyckor

Under 2018 anmäldes sammanlagt 791 elolyckor och tillbud till Elsäkerhetsverket. Precis som tidigare år är unga elektriker mellan 21-30 år överrepresenterade i statistiken. Enligt Elsäkerhetsverkets senaste årsrapport anmäldes 456 elolyckor och 335 tillbud till myndigheten under förra året. Den vanligaste olyckstypen är strömgenomgång.

A-kassornas tapp ledde till lägre löner

När a-kassornas avgifter höjdes minskade anslutningsgraden med tio procentenheter. En ny rapport visar att detta i sin tur ledde till att lönerna minskade med mellan 1 och 5 procent. I början av 2007 infördes nya regler för a-kassornas självfinansiering. På grund av detta höjdes medlemmarnas månadsavgifter i genomsnitt från cirka 100 kronor till 350 kronor.

Seko och Fastighets ger inte upp planer på samgående

Nu tar Seko och Fastighets åter tag i frågan om ett eventuellt samgående mellan förbunden. LO-utredaren Lasse Thörn har fått uppdraget. Han börjar sitt arbete i höst. Då blir det också klart hur tidplanen ser ut. Enligt Seko och Fastighets ska Lasse Thörn inte lägga något färdigt förslag om samgående.

MP ökade och S tappade: Så röstade LO-väljarna i EU-valet

Miljöpartiet mer än tredubblade sitt stöd bland LO-väljarna i EU-valet, jämfört med riksdagsvalet. S-tappade, men mindre än fruktat, enligt LO. Bland LO-förbundens medlemmar minskade Socialdemokraterna med fyra procentenheter jämfört med riksdagsvalet för ett halvår sedan till 37 procent, enligt SVT:s valundersökning. Det är ungefär som i avtalsrörelsen.

Nya DCL-uttagen väcker stor debatt

NY TEKNIK De nya DCL-uttagen har väckt stor debatt bland elektriker, inte minst på nätet. Både ros och ris, men framförallt att de är svåra att funktionstesta. Du kan inte använda en vanlig spänningsprovare, lite bökigt är det.

Digital dvärgbrytare från Blixt Tech vinner allt

NY TEKNIK Tusen gånger snabbare än en vanlig dvärgbrytare, därtill uppkopplad och intelligent. Svenska Blixt Tech och deras elektroniska strömbegränsare kan förändra framtidens elcentraler och smarta hem. Vi ser många användningsområden och tror det här kan få ett fantastiskt genomslag. Det säger Trued Holmquist, vd och medgrundare av stockholmsbaserade Blixt Tech.