• Elektrikerförbundets medlemmar har utsatts för risker som inte ska förekomma på svensk mark. ”Det är inte acceptabelt”, säger ombudsman Sven Höckert om att nya generatorer i kraftverken i Parteboda och Gammelänge innehåller asbest. Foto: Sven Höckert

  • – Fortum har haft en öppen dialog med samtlig personal på plats och även med de flesta underentreprenörerna som berörts, säger skyddsombudet Henrik Haraldsson vid anläggningen i Parteboda. Foto: Sven Höckert

2013-12-18

 

Vid två av Fortums kraftstationer har man hittat asbest i nylevererade generatordelar.
Generatorerna kommer från Ruselprom LTD i Ryssland.
På båda kraftstationerna i Parteboda och Gammelänge har företaget nu satt in åtgärder för att ta bort asbesten och samtidigt går personalen på hälsoundersökningar.
– Se över anläggningarna på andra kraftstationer, uppmanar Sven Höckert i Elektrikerförbundet.

 

Parteboda Kraftverk utanför Ånge i Medelpad har fått en leverans under sommaren 2013, där det visade sig att packningar innehåller asbestos. Efter att detta uppdagats så kontrollerades även den utrustning som monterades in i Gammelänge Jämtland under 2012.

– PROBLEMET ÄR en packning som innehåller asbestos som ligger mellan lindningarna och är ingjuten i epoxy. Tätningen är uppbyggd av asbestos vilket kan frigöras vid en brand, felaktighet på lindningen eller när en lindning behöver åtgärdas, säger Sven Höckert.
Vid leveransen i Parteboda så uppmärksammadesmontörerna på Fortum av en underentreprenör från Serbien. Även om det i dagsläget var låga doser som var uppmätta i proverna så kände ingen av montörerna till att det ens skulle ha funnits innehåll av asbest i utrustningen och ingen information ska enligt Fortumha lämnats i samband med leveransen.

FORTUM STOPPADE omedelbart arbetet i Parteboda efter att asbesten konstaterats i utrustningen och såg till att utrustningen sanerades och montörerna kallades på undersökning för att dokumentera hälsovärdet. En liknande undersökning gjordes i Gammelänge.

HENRIK HARALDSSON är skyddsombud på Fortum Parteboda och han tycker att Fortum tog sitt ansvar och gjorde de åtgärder som behövts utifrån rådande situation.
Men Henrik och hans arbetskamrater finner det konstigt att asbesten inte upptäckts i samband med leverans omnu Ruselprom LTD lämnat över den dokumentation somska överlämnas i samband med leveransen.
I Gammelänge är frågetecknen bland personalen lite fler då de redan under sommaren 2012 utsatts för detta.

PÅ VILKET SÄTT har man påverkats? i vilken omfattning? Varför kom det aldrig fram? Hur kunde leverans ske trots att asbest är förbjuden i Sverige?
På båda ställena är utrustningen satt i karantän inför det slutliga saneringsarbetet vilket kommer att utföras under vinter och vår 2013-2014 med början i Gammelänge.

– HURUVIDA FORTUM haft kännedom eller inte går det bara att spekulera i. Men de har enligt uppgift gjort beställning utifrån svenska regler och inte ansetts ha haft anledning att misstro leverantören under leveranserna annat än att utrustningen uppfyllt de svenska kraven, säger Sven Höckert.
Han hoppas att Fortum efter detta ska ändra sina rutiner så att man gör en ännu noggrannare undersökning i sambandmed beställning och leverans att de svenska reglerna efterlevs.
Höckert hoppas också att Fortum ser över om utrustning från Russelprom LTDmonterats in på andra kraftverk där det kan finnas likvärdiga bristermed asbest.
– För det kan ju inte vara ett misstag att leverera utrustningmed ett års intervall till två olika kraftverk där det finns asbest i delar av konstruktionen.

SÅ SVEN HÖCKERT vill därför uppmana skyddsombud och fackliga förtroendemän att se över sina anläggningar och om det finns oklarheter begära av företaget att de utför provtagning av utrustningen.
– Vi kan aldrig acceptera att man återinför ett problem som asbest i våra anläggningar igen, utan man måste tillse att materialet uppfyller den svenska lagstiftningen.
Arbetsmiljöverket är inkopplat och Fortum har vidtagit åtgärder.

Per Eklund

 

Asbest

• En oorganisk mineralfiber som har använts i många former och för många ändamål. Finns ofta i byggnader. Eternitplattor som fasadbeklädnad. Pannor och vattenledningar kan ofta vara isolerade med asbest. Dricksvattenledningar kunde tillverkas i asbestbetong. Asbest isolerar bra, tål hög temperatur och är billigt.
• Mycket hälsovådligt. De långsmala spetsiga fibrerna fastnar i den mänskliga vävnaden och skapar bland annat lungcancer. En rökare som andas in asbest riskerar lungcancer fem går mer än en rökare som inte har kontakt med asbest.
• Totalförbjudet i Sverige sen 1982 och i EU sen 2005.

 

LÄS OCKSÅ:
Nytt asbestlarm – kraftstation helt stängd av skyddsombud idag

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Heta yrken 2019: Stor konkurrens om elektrikerna

När Arbetsförmedlingen i början av februari presenterade sin årliga rapport Här finns jobben som visar vilka yrken som har goda jobbmöjligheter om fem år listades elektrikeryrket som ett av de allra mest gångbara på den svenska arbetsmarknaden.

Inför avtalsrörelsen: Lärlingar och arbetstid i fokus

I en av salarna i Folkets hus i Solna sitter delar av VK1 och har avtalsmotionsskrivarverkstad. Det är inför avtalsrörelsen 2020 som verksamhetskretsen vill få fram motioner för att förbättra avtalen. Det diskuteras sådant som om det kanske vore ett bra förslag om även projektledarna på byggena var medräknade i ackordet i projekten.

Syrabehållare exploderade – en till sjukhus

En person fick föras till sjukhus efter att en syrabehållare exploderade på en arbetsplats i Timrå kommun, skriver Aftonbladet.  Det var strax efter klockan nio på tisdagsmorgonen som larmet inkom till räddningstjänsten. En person hade fått saltsyra på sig när en syrabehållare exploderade i Söråker i Timrå kommun.

Samarbete för att få fler i jobb

Elektrikerförbundet har tecknat en ny överenskommelse med parterna i byggbranschen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samarbetet ska hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända att få jobb i branschen.

Fredrick Ekholm – en elektriker med siktet inställt på OS

På Karolinska sjukhuset i Stockholm arbetar en regerande svensk mästare. En elektriker som har siktet inställt på att en dag stå på startlinjen i OS. Det är ganska ovanligt att man jobbar samtidigt som man är elitidrottare.

Fråga experterna: Bostadsrätt och samboavtal?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

”Arbetsfreden måste vara värd något”

Hamnkonflikten är över. Det innebar att flera LO-fack inledningsvis uttryckte skepsis angående lagförslaget att förändra strejkrätten. Men efter ett styrelsemöte beslutade LO-facken gemensamt att fortfarande ställa sig bakom förslaget. Själva grunden som jag ser det är att det är parterna på arbetsmarknaden som har förhandlat fram förslaget och är överens om spelreglerna.

Spelreklam kritiseras: S-riksdagsman vill införa ”lex Knuters”

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Österberg från Stockholm har tagit fallet med Karl Knuters, elektrikern som i julas avslutade sitt liv efter stora spelskulder, vidare till regeringen. Civilminister Ardalan Shekarabi hotar nu spelbranschen med en deadline för åtgärder mot den aggressiva marknadsföringen.

Mystiskt kaos på äldreboende: ”Det är något som spökar”

En dag i mitten av januari kopplas en solcellsanläggning in på ett äldreboende i Vadstena. Det skapar rejäl turbulens. Apparater börjar gå av sig själva, syrgasutrustning slutar fungera, det börjar ryka ur ett blöjförråd. Det är fortfarande ett svajigt elnät i huset, det går fortfarande sönder saker.

LO-styrelsen står fortfarande bakom lagförslag om strejkrätten

Under måndagen hade LO styrelsemöte. Ett möte som resulterade i en gemensam hållning angående förslaget om förändrad strejkrätt. LO:s styrelse meddelar nu i en debattartikel i Arbetet att alla förbund är eniga om att läget är oförändrat när det gäller synen på regeringens lagförslag.

Risk för orättvisa utan försäkringsavtal

I somras sade Svenskt Näringsliv upp avtalet med LO och PTK om hur informationen om försäkringar och tjänstepension ska finansieras. Ännu finns ingen lösning. Nu riskerar försäkringsinformationen tas av medlemsavgiften.  Det är en ideologisk fråga från arbetsgivarsidan att försöka skjuta över kostnaden på oss, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef, Urban Pettersson.

Sverigedemokrater blir av med fackliga förtroendeuppdrag

Handels förbundsstyrelse stänger av en klubbordförande i Skåne från hennes fackliga uppdrag. Anledningen är att hon har ett politiskt uppdrag för Sverigedemokraterna. Det här rapporterar Handelsnytt. Kvinnan är ordförande för Handels fackklubb i en Ica Maxibutik i Skåne.

Byggnads: ”Lagen om ändrad strejkrätt behövs inte”

Hamnkonflikten är löst. Nu finns ingen anledning att ändra strejkrätten längre, anser flera LO-förbund. Byggnads ser helst att lagförslaget skrotas, och även Fastighets och Pappers vill att det rivs upp. Det lagförslag som parterna tog fram om ändrad strejkrätt kom till som en reaktion på konflikten i Göteborgs hamn.

Elektrikermedlemmar kritiska mot strejkrättsförslag

Lagförslaget om förändrad strejkrätt har varit ute på remiss. I stort följer svaren från de organisationer och myndigheter som regeringen har utsett till remissinstanser det väntade. De huvudorganisationer på arbetsmarknaden som själva arbetat fram förslaget är missnöjda med en sak; att lagen föreslås bli verklighet först nästa år.

Man död efter arbetsplatsolycka – fick virke över sig

En man i 60-årsåldern har avlidit efter att virke rasade över honom på en byggarbetsplats i Karlskoga. Detta är den trettonde dödliga arbetsplatsolyckan som inträffar i år. Det var vid lunchtid på onsdagen som olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Karlskoga. Mannen skulle lossa lasten från flaket på en bil när något gick fel.