• Johan Torstensson Foto: Privat/Pixabay/Montage

  • Johan Torstensson Foto: Privat

Är du medlem i Vk26? Har du en fungerande telefon? Då kan det hända att du fick ett samtal från Johan Torstensson tiden innan valet.

Johan Torstensson har under många år varit förtroendevald inom Elektrikerförbundet. Han är ledamot av verkställande utskottet i Vk26, regionalt skyddsombud, och har varit koncernklubbens ordförande i Elajo.

LÄS ÄVEN: Jonas Wallin: ”Vi har antagit en ny strategi”

Inför årets riksdagsval fick Elektrikerförbundets olika verksamhetskretsar i uppdrag att kontakta minst hälften av sina medlemmar för att tala om valet. En av de förtroendevalda som fick uppdraget i Vk26 var Johan Torstensson.

Han tog uppdraget på allvar. Totalt talade han med 325 medlemmar om det förestående valet. En del via arbetsplatsbesök, men främst via telefon.

– Ofta har responsen varit väldigt positiv. Totalt kan det ha varit ett tiotal aktiva Sverigedemokrater som har uttalat sig aggressivt och som har ifrågasatt att jag har ringt på dagtid. Någon enstaka har lagt på, men huvuddelen har varit intresserade.

Johan Torstensson förklarar att anledningen till att han har ringt så många medlemmar är för att valutgången är så viktig för arbetstagarna.

– Jag brukar prata om hur valet påverkar oss ur facklig synpunkt. Och jag uppmanar dem att rösta, men inte på vad de ska rösta.

LÄS ÄVEN: Ingemar E L Göransson: ”Om att förstå nuvarande politiska kaos”

Johan har valt ut några punkter som han särskilt nämner i sina samtal med medlemmarna. Sådant som risken att anställningstryggheten försämras, att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och att arbetsmiljöarbetet får de resurser som krävs.

– Jag brukar avsluta med att säga att vi har haft ett trevligt samtal och att jag gärna ser att de fortsätter det här samtalet vid fikabordet på jobbet. Många har sagt att de innan vårt samtal inte haft en aning om de saker jag talat om, men att de nu tänker prata om det med sina kollegor.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se