Mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis finns i magtarmkanalen hos både människa och djur. En ny studie har nu upptäckt att bakterien, om den placeras vid en elektrod, kan ge upphov till elektrisk ström.

Elektroner frisätts nämligen när bakterien bryter ned socker inne i sin cell. Så kallade kinonmolekyler i bakteriens cellhölje gör sedan att dessa elektroner kan överföras till elektroden.

Studien är genomförd av biologiprofessorn Lars Hederstedt i samarbete med kemiforskare vid Lunds universitet.

– Troligtvis har mjölksyrabakterier, och många andra bakterier i brett perspektiv, förmåga att göra elektrokemi, säger Lars Hederstedt i ett pressmeddelande.

Man upptäckte även att mikroorganismer (som olika sorters bakterier och svampar) i sin naturliga miljö kan ”samarbeta” med varandra när det kommer till ämnesomsättning – och även transportera elektroner sinsemellan.

Redan tidigare har man vetat att bakterier kan skapa en elektrisk ström utanför sin egen cell, så kallad extracellulär elektrontransport.

Dessa nya upptäckter öppnar dock upp för en rad nya användningsområden. Dels kan de användas inom läkemedelsutvecklingen, men även till exempelvis bränsleceller inom bioenergiproduktion, avloppsreningsverk och biosensorer.

– Vi tror att våra resultat stimulerar till mer forskning på miljöer med komplex organismsammansättning, säger Lars Hederstedt.