I stora delar delar av världen är solenergin på stark frammarsch. Här i Sverige ser man allt oftare solpaneler på olika tak, och i sydligare länder med fler soltimmar finns ännu större förutsättningar att dra nytta av solens strålar för strömförsörjningen.

En ny forskningsstudie genomförd av MIT och universitetet i Singapore uppmärksammar dock ett allvarlig hot mot de hållbara energiplanerna.

Det visade sig nämligen att flera av världens största länder lider av så kraftig smog – en blandning av dimma och luftföroreningar – att det hindrar solpanelerna från att effektivt ta upp ljuset från solen. Luftföroreningarna kostar därmed stora mängder energi.

Studien undersökte situationen i 17 olika smog-drabbade städer. I New Delhi, där föroreningarna är bland de värsta i världen, visade det sig exempelvis att smogen orsakar ett energisvinn på mer än tio procent.

Den av smogen påföljande energiförlusten kan potentiellt äta upp vinsterna med att ha stadsnära solfarmer – och förvandla solcellssatsningen till ett kostnadshål.

Detta riskerar att resultera i en ond cirkel, där ineffektiva solenergisatsningar tvingar länder att återgå till kolkraft. Detta i sin tur skapar ännu mer luftföroreningar som ytterligare försvårar en övergång till solenergi.

Studien publicerades 3 augusti i journalen Energy and Environmental Science.