• Bild: Pixabay

DEBATT

”En socialdemokratisk valseger är garanten för en fortsatt utveckling av den svenska modellen”, skriver debattörerna.

Krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar är ett viktigt politiskt beslut för att upprätthålla den svenska modellen. Dessa regler infördes under 2017 vilket innebär lika villkor för svenska och utländska företag inom exempelvis byggbranschen.

Det finns tyvärr allt för mycket av slavliknande villkor för utstationerad arbetskraft och migrantarbetare fortfarande. Den nya lagstiftningen är dock en bit på vägen, men det behövs också krafttag från Skatteverket och Arbetsmiljöverket för att få bukt med de värsta slavarbetsgivarna.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om

Den förra moderatledda regeringen fattade flera beslut som försämrade möjligheterna till att upprätthålla hyfsade löner och någorlunda anställningsvillkor. Lex Laval, fråntog facken möjligheter att få till avtal för utländska företag, så att de inte konkurrerade med inhemska företag och dess anställda.

Den socialdemokratiska regeringen tog bort Lex Laval första juni 2017, vilket på nytt ger facken möjlighet att teckna kollektivavtal och säkerställa lika villkor för den utländska som den inhemska arbetskraften.

LÄS ÄVEN: Jonas Wallin: Fotboll och val – mycket står på spel

Flera utmaningar kvarstår när det gäller villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Vi har nått en bit på vägen med förbättringar kring offentliga upphandlingar och facken har fått mer verktyg för att upprätthålla den svenska modellen.

Möjligheterna är stora, men dessa kräver politiska beslut, en socialdemokratisk valseger är garanten för en fortsatt utveckling av den svenska modellen.

Hans Andersson
Stefan Lyshed-Jakobsson
Bengt Thunholm
Medlemmar i Elektrikerförbundet