• Foto: Tomas Nyberg

Ett flertal motioner till årets förbundsmöte berör storleken på medlemsavgiften. ”Skitdyrt att ha er som fack. Funderar starkt att gå ur om ni inte sänker avgiften och sätter en fast pris samt att ni tar bort ackordrättning och mätning för det där betalar vi onödan”, skriver en motionär.

En annan menar att många väljer att inte gå med i facket på grund av den höga medlemsavgiften. ”Hade ni haft ett tak skulle fler stannat/gått med. Som alla andra fack, till exempel GS”.

LÄS ÄVEN: Skatteavdrag för fackavgiften återinförs

VK 9 skriver i sitt utlåtande till en av motionerna att de förstår att medlemmarna uppfattar medlemsavgiften som dyr, men att det är en komplicerad fråga, ”om vi sänker medlemsavgiften, vad ska vi ta bort?”. Man fortsätter sedan:

Men vi ser nu också de som protesterar i tysthet. Kanske en reaktion på hur vi har bemött medlemmarna i denna fråga. Protesten tar form i att man går ut ur förbundet och uppger att avgiftens storlek är för stor eller att man inte ser att man får det man betalar för.

LÄS ÄVEN: Beslutet: Nej till sänkta medlemsavgifter

Men vi ser också en lojalitet och vilja att stanna kvar i förbundet och man går ganska långt för att göra det. Vi ser ett mönster där man betalar relativt mycket i avgift och sedan drar man tillbaka fullmakten och som resulterar i en fast avgift. Efter någon månad blir medlemmen uppmanad att lämna in en ny fullmakt.

Detta resulterar i att man oftast betalar den procentuella avgiften någon gång sedan går man antingen ur förbundet eller så straffar de ut sig, man slutar betala helt enkelt.”

Med bakgrund av detta yrkar VK 9 bifall för att ett tak införs på medlemsavgiften.

LÄS ÄVEN: ”Vi har mer kapital idag än för tio år sedan”

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att man har tagit till sig att det finns ett stort tryck i medlemskåren att förändra avgiftssystemet på ett eller annat sätt, därför tillsatte förbundet i februari i år en arbetsgrupp som har ett utredningsuppdrag för att se över avgiftssystemet.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se


Arbetsgruppens tidsplan:

Direktiv för arbetsgruppen: Utreda möjligheter och konsekvenser av både oförändrat avgiftssystem och nya typer av avgiftssystem.

Start FS 2018-02-22, fortlöpande rapportera på FS.

Delrapport Förbundsmötet 2018-05-27—29.

Första utkast på förslag höst CR 2018 (ev. remissrunda).

Vår CR 2019, beslut om avgiftssystem (om man beslutar om nytt avgiftssystem tas det med i budgetarbetet hösten 2019 för budget 2020 och kan då sjösättas tidigast 2020-01-01.)


LÄS ÄVEN: Inför förbundsmötet: Ur handlingarna

LÄS ÄVEN: Här är några av motionerna till förbundsmötet