I undersökningen, där Kantar Sifo intervjuat 441 hantverkar inom olika yrkesområden, uppger 52 procent av hantverkarna att det slarvas för mycket med skyddsutrustningen på deras arbetsplatser.

– Det är oroväckande och förvånande läsning eftersom de flesta professionella hantverkare arbetar i miljöer där de utsätts för högt buller, damm, lyfter tungt och ofta arbetar knästående, säger Eva Vingård, professor emerita i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet och fortsätter:

– Många hantverkare uppger också att de lider av värk och smärta, mest i knä och rygg. Det gäller mer än 60 procent av de svarande.

Lathet, tidspress och krav

Det finns flera skäl till att hantverkarna slarvar med att skydda sig. I undersökningen uppger de lathet, tidspress och krav på effektivitet. Hälften anser att för mycket skyddsutrustning hindrar dem i deras arbete.

Mer än var femte säger att arbetsgivaren inte alltid förser dem med den skyddsutrustning och arbetskläder som behövs.

Men en tredjedel av de svarande uppger också att det finns attityder på arbetsplatsen som ligger del bakom att de inte använder den skyddsutrustning som finns.

Några siffror ur undersökningen:

  • 50 procent använder sällan eller aldrig andningsskydd när de borde.
  • Endast 10 procent använder alltid andningsskydd.
  • Endast 31 använder alltid knäskydd.
  • Endast 39 procent använder alltid hörselskydd.
  • Endast 39 procent använder alltid hjälm.
  • Endast 26 procent använder alltid skyddsglasögon.