En hjälm för byggsvängen med MIPS-teknik som skyddar hjärnan mot rotationsrörelser. – Bra med något mer genomtänkt än bara en plastbit på huvudet, menar mässbesökaren Marcus Wassholm. Nawar Toma på hjälmtillverkaren Guardio demonstrerar.

MIPS Brain Protection System har tagits fram av svenska forskare vid Karolinska Institutet och KTH, Kungliga tekniska Högskolan och MIPS är också företaget som säljer tekniken i samarbete med olika hjälmtillverkare. 

Tekniken har funnits ett tag och används redan i hjälmar för cykling, ridning, utförsåkning och klättring. Det handlar om ett extra skydd mot de farliga rotationsrörelser som hjärnan utsätts för vid islag. 

Traditionellt sett har hjälmar skapats för att skydda skallen mot slag eller trillande föremål. Det viktigaste syftet är skydd mot skallfrakturer och test görs med slag mot hjälmen ovanifrån eller att släppa hjälmen rakt ned, så kallad linjär påverkan.

Men forskningen har visat att så fort ett islag mot huvudet sker från en annan vinkel än rakt uppifrån så uppstår en rotationsrörelse av hjärnan. Hjärnan hänger i vävnad inuti huvudet och ”skvalpar” alltså iväg en bit och tänjer/ töjer på vävnaden som med tiden blir sämre.

Nawar Toma är VD på Guardio som tillsammans med MIPS tagit fram den första hjälmen för bygg- och industri med den så kallade MIPS-tekniken. Hjälmen ger ett bättre skydd för hjärnan vid islag från alla vinklar.

Hjärnan består också av olika konsistenser ungefär som flera olika tjocklekar av gelatin, vilket gör att delarna i hjärnan rör sig olika och ”drar” åt olika håll vid ett islag. 

Den här rotationsrörelsen kan tänja sönder förbindningarna mellan hjärncellerna, synapserna, och kan ge både allvarliga hjärnskador såväl som ”enklare” hjärnskakningar. 

Lösningen, MIPS-tekniken, är ett extra lågfriktionsskikt mellan hjälm och huvud som rör sig fritt 10-15 mm. Ett islag bromsas då upp och förminskar den direkta rotationsrörelsen på hjärnan.

I princip efterliknar den kroppens naturliga skyddsstruktur genom att huvud och hjälm kan röra sig oberoende av varandra. 

– Jag brukar göra jämförelsen med tennisslag där en smash och träff rakt på bollen ger otrolig energiutveckling medan en ”slice” inte ger samma kraft, säger Nawar Toma.

MIPS-tekniken innebär att den här plastbiten parerar rörelseenergin mellan huvud och hjälm. Vid ett islag kan huvudet röra sig 10-15 mm inne i hjälmen och rotationsenergin minskar.

Hjälmen kan förses med visir och Guardios egna hörselkåpor passar i fästena.

På en hantverksmässa i Mölndal nyligen visades den upp för allmänheten för första gången.

Marcus Wassholm är mässbesökare från Eslöv betonghåltagning och han tycker att det definitivt är ett steg i rätt riktning.

– Spontant så tycker jag det är en väldigt vettig produkt. Det för dags att det sätts en högre standard på skydd inom hela branschen. Här är ju något mer genomtänkt än bara en plastbit på huvudet, säger han.

MIPS Brain Protection System

MIPS ger förbättrat skydd vid islag från alla vinklar, därav namnet Multi-directional Impact Protection System. 

Hjälmen är godkänd enligt EN 397:2012, den ”vanliga” standarden för huvudskydd inom bygg och industri. Som tillägg har den testats godkänd för köldtemperaturer ned till -30 grader celsius, samt stänk av metall mm.

Hjälmen väger 390 gram, har fyrpunkts hakband och kan regleras i storlek 53 – 61 cm. 

Observera att den inte är certifierad enligt EN 50365:2002 – Elektriskt isolerade hjälmar för användning i lågspänningsanläggningar. 

Länk: https://youtu.be/Qurycx3maFc

Hjärnfakta:

  • Den mänskliga hjärnan är evolutionens kronjuvel, den mest komplexa struktur vetenskapen känner till. Allt du någonsin känt och upplevt, allt du lärt dig, alla känslor, drömmar och åsikter styrs från en grå fettklump på 1-1,5 kg, typ ett mjölkpaket. Den styr också allt i din kropp.
  • Hjärnan består av mer än 100 miljarder nervceller. Varje enskild cell kan skicka signaler till tiotusentals andra celler. Totala antalet kopplingar, synapser, i hjärnan blir alltså minst 100 000 miljarder.
  • Hjärnan är föränderlig i princip hela livet och vid varje minne eller lärdom ändras strukturen i hjärnan; Den bygger nya vägar, synapser och mönster för att hantera det nya.
  • Hjärna använder 20 procent av allt syre och blod som finns i din kropp men förbrukar bara effekten av cirka en glödlampa (runt 60 W).
  • Din hjärna i dag är i princip samma som hos de människor som levde för 12 000 år sedan. Det tar evolutionen längre tid än så att förändra. Vår livsstil har radikalt förändrats, men egentligen är vi samlare och jägare enligt hjärnan.
  • Ny forskning pekar på att motion inte bara är fysiskt bra, utan även är viktigt för hjärnans välmående och utveckling.

Källor: Hjärnfonden.se, ”Hjärnstark” av Anders Hansen, hjärnforskare och överläkare psykiatri.

Fallolyckor, slå i en kroppsdel och att något ramlar eller välter står för en tredjedel av olyckorna och vid alla finns en risk för slag mot huvudet. Diagrammet/ källa från AFA Försäkring, Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen, mars 2017.