Verkets biträdande generaldirektör Håkan Olsson inledde med Arbetsmiljöverkets syn på hållbart arbetsliv och hur de vill jobba nära parterna för att uppnå detta.

Sammankallande för mötet var Viveca Wiberg, ergonom och handläggare. Hon berättar för Tidningen Elektrikern att hon från flera håll fått signaler om att användning av skyddshjälm vid påfrestande arbetsställningar kommer i konflikt med skyddsregler på byggarbetsplatser.

Arbetsmiljöverket har också sett det vid sina inspektioner.

Målarna arbetar mot ”onödig” skyddshjälm

Målareförbundet har vid ett förbundsmöte beslutat att tillsammans med övriga byggfack arbeta mot slentrianmässigt användande av skyddshjälm där risk inte föreligger.

Viveca Wiberg berättar att det var en bra dialog på mötet om hur det kan skapas utrymme för en samsyn.

Ett återkommande problem som framförs är att byggledningarna sällan hinner ha arbetsberedningsmöten. Det måste ges tid för genomgång av riskbedömningar och genomförande av lämpliga åtgärder för att minska riskerna.

Byggherren har ett ansvar att se till att arbetsolyckor och skador kan undvikas.

Viveca Wiberg, ergonom

Målarna och Elektrikerna lyfte vilka moment de arbetar i som skyddshjälmen kan vara ett problem som ger belastningsskador. Arbetsgivarsidan påtalade att de har fokus på och försöker minska olyckorna.

Viveca Wiberg upplever att deltagarna på mötet lyssnade på varandra.

– Vi som myndighet påtalade att riskbedömning är väldigt väsentlig. Det är flera föreskrifter som måste gå hand i hand och det måste finnas tid att väga riskernas sannolikhet mot varandra och därefter fatta beslut. Byggherren har ett ansvar att se till att arbetsolyckor och skador kan undvikas. I det ingår det att ta hänsyn till belastningsergonomin och den personliga arbetsutrustningen, säger Viveka Wiberg.

Inte samma risk på hela bygget

Personlig arbetsutrustning ska användas där risker finns. Men hela byggarbetsplatsen kanske inte omfattas av samma risker. Valet av arbetsutrustning ska vara utformat så det passar individen och det arbete som ska utföras.

Enligt Viveca Wiberg försöker företag och bransch ta fram bra hjälmar som väger så lite som möjligt. Det finns olika modeller med hakrem och kort skärm.

Det kommer alltid finnas arbetsställningar när huvudet måste vinklas och det är alltid en belastning att ha något på huvudet. Det är också oftast lättare att se utan hjälm. Sen är det viktigt att arbetstagaren tar på sig hjälmen när den går därifrån till områden med andra risker.

”Viktigt med respekt”

Viveca Wiberg berättar att företagen har tidigare erfarenhet av att man inte sätter på sig hjälmen utanför området varför skyddsreglerna har skärpts.

– Det är viktigt med respekt från alla parter.

Alla inbjudan var nöjda med mötesformen och det fanns önskemål om att träffas igen till hösten. Nu har alla i uppdrag att i sin organisation se över vad de kan göra för att samarbetet ska fungera bättre.

– Min förhoppning är att man ser till att följa reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och genomför riskbedömningar och ha en bra dialog, säger Viveca Wiberg.