Förslaget från valberedningen är:

 • Ordförande: Karl-Petter Thorwaldsson, omval
 • Förste vice ordförande: Therese Guovelin, förbundsordf Hotell- och restaurangfacket HRF, nyval
 • Andre vice ordförande: Berit Müllerström, chef för Kommunals organisationsutvecklingsenhet, nyval
 • Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, omval

På kongressen har Elektrikerna fem valda ledamöter. Dessutom finns tre personer med från LO:s redskap, samt Jonas Wallin i LO:s styrelse.

Elektrikerförbundets ordinarie ledamöter på LO-kongressen 17-20 juni 2016

 • Per Ola Nilsson VK 8
 • Isabell Johansson VK 9
 • Joel Larsson VK 9
 • Daniel Lundin VK 1
 • Anton Levein Vk 16

Suppleanter:

 • Johan Fredriksson VK 10
 • Viktor Nordin Vk 8
 • Claes Melkersson VK 1
 • Johan Lindbom VK 28
 • Martin Berggren VK 31

LO:s representantskap, Ordinarie

 • Per-Håkan Waern
 • Ulf Carlsson
 • Urban Pettersson

…samtliga Förbundskontoret.

Ersättare

 • Ronny Wenngren
 • Mikael Pettersson
 • Tomas Jansson

LO:s styrelse:

Jonas Wallin

 • Anton Levein, VU-ledamot VK 16, vald delegat.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – Att vi blåser nytt liv i de viktiga ideologiska frågorna kring välfärden och hur ekonomin ska styras. Sen är det så klart viktigt att vi lämnar kongressen med ett förnyat fackligt löfte om att vi står upp för varandra Foto: Tomas Nyberg

 • Daniel Lundin, Verksamhetsledare El-ettan, vald delegat.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – För mig är frågan om vilka som ska leda LO kommande år väldigt viktig. Det är viktigt att ledningen får ett stort förtroende för att förhoppningsvis kunna ena ett sargat LO igen. Foto: Per Eklund

 • Isabelle Öberg, ombudsman Region mitt, vald delegat.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – Att vårt gemensamma arbete inom LO är att arbeta facklig/politiskt för solidaritet och demokrati i Sverige och globalt. Att vår landorganisations roll även är och förblir en gemensam plattform för ALLA 14 fackförbund vad gäller tvärfackliga utbildningar, trygga anställningsförhållanden och trygga arbetsförhållanden. Foto: Per Eklund

 • Jonas Wallin, förbundsordförande. LO:s styrelse.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – Jag vill se ett starkare LO. Ett LO som är den ledande samhällskritikern och som har en tydlig vision för ett jämställt samhälle. LO ska också ha vara den enande och ledande kraften för framtida avtalsrörelser. Foto: Tomas Nyberg.

 • Per-Håkan Waern, 1:e vice ordförande, LO:s representantskap.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – Hur ett enat LO kan samla och organisera alla arbetare i framtiden, oavsett i vilken form du har din anställning. Redan i dag finns otrygga anställningar som sms-anställningar, falska egna företagare, egen anställning mm! Vi ska organisera människor så de inte hamnar i påtvingade strukturer som leder till spänning mellan arbetstagare! Foto: Per Eklund

 • Per-Ola Nilsson, Verksamhetsledare VK 8, vald delegat.

   Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – Jag ser det viktigaste som att ena LO. Vi ska vara en samhällsbärande kraft, och en pådrivare på våra politiker. Foto: Per Eklund

 • Ulf Carlsson, 2:e vice ordförande, LO:s representantskap.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  – Jag vill se ett starkare LO, med en fortsatt stark ledning. För att nå dit så bygger det på att vi förbund släpper mer makt till LO-ledningen. Detta är en förutsättning för en stark LO-samordning inför nästa års avtalsförhandlingar. Foto: Per Eklund

 • Urban Pettersson, förhandlingschef, LO:s representantskap.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  –  LO:s framtid. Foto: Per Eklund

 • Joel Larsson, VU-ledamot VK 9, vald delegat.

  Vad ser du som det viktigaste att diskutera på LO-kongressen?

  -Ett ansvarsområde som jag tycker kommer vara viktigt att diskutera är LO:s roll och uppdrag i samhället. Det är en viktig demokratisk fråga. Vad ska LO syssla med egentligen. Det finns många bra motioner bland annat om större satsning på skolinformation, mer resurser till tvärfackliga utbildningar och konkret vad LO:s framtida roll ska vara. Foto: Tomas Nyberg