Nu är det bestämt vilka elektriker som ska representera Elektrikerförbundet när LO har kongress nästa år veckan före midsommar.
När Elektrikernas centrala representantskap diskuterade LO-kongressen blev det en diskussion vilka som ska yttra sig över de motioner som ska behandlas på kongressen.

Den 17-20 juni 2016 ska LO ha kongress. Dit har varje LO-förbund rätt att skicka representanter. Elektrikerförbundet har nu beslutat vilka som ska företräda dem.
På det centrala representantskapet föreslog valutskottet fem personer. Efter ytterligare och nomineringar och omröstningar så förändrades uppställningen något.
Anton Levein från Karlstad gick in som ordinarie i stället för Johan Lindbom från Umeå.

Vid mötet valdes också representanter i LO:s representantskap. Dessa har också rätt att rösta på kongressen.

Det rapporterades om sju motioner från verksamhetskretsar inom Elektrikerförbundet till LO-kongressen. Dessutom kommer Elektrikernas förbundsstyrelse att sända motioner till kongressen.
Några ledamöter i CR ville att man på representantskapet skulle ta ställning till motionerna.
Andra menade att det enligt LO:s stadgar är förbundsstyrelsen som tar ställning till motionerna. Beslutet blev att inte ta ställning till motionerna.

Ordinarie ledamoter på LO-kongressen 17-20 juni 2016: Per Ola Nilsson VK 8, Isabell Johansson VK 9, Joel Larsson VK 9, Daniel Lundin VK 1, Anton Levein Vk 16,

Suppleanter:Johan Fredriksson VK 10, Viktor Nordin Vk 8, Claes Melkersson VK 1, Johan Lindbom VK 28, Martin Berggren VK 31, LO:s representantskap

Ordinarie: Per-Håkan Waern, Ulf Carlsson & Urban Pettersson samtliga Förbundskontoret.

Ersättare: Ronny Wenngren, Mikael Pettersson och Tomas Jansson

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se