Företaget Silverbacks anställda finns på byggen i bland annat Gällivare, Luleå, Örnsköldsvik och Stockholm. Det är irländska elektriker som är anställda av det irländska företaget Silverbäck och inhyrda av flera svenska installationsföretag.

Silverback är medlemmar i Eio. Därmed gäller Installationsavtalet för de anställda elektrikerna. Företaget är registrerat i Irland, men bedriver ingen verksamhet där. De endast anställer irländska elektriker och hyr ut dem till svenska elinstallationsföretag.

LÄS ÄVEN: ”Vi kontrollerar företagen”

– Vi menar att det är risk att företaget är oseriöst. De är risk att de irländska elektrikerna får skattemyndighet på sig när de kommer tillbaka till Irland och ska arbeta där. Det är viktigt att bevaka detta, säger Arthur Hall från det irländska elektrikerfacket.

Irländarna är välutbildade elektriker och gör sitt jobb bra, konstaterar Petter Johansson på Elektrikerförbundet. Men nu frågar sig både det svenska facket Elektrikerförbundet och det irländska TEEU, om allt går rätt till.

– Vi misstänker att det är fel skatt som inbetalas och att det måste utredas om de har ett så kallat A1-intyg, säger Fredrik Lundahl, ombudsman hos Elektrikerna som deltagit i förhandlingar med Eio om företagets agerande.

Ett A1-intyg innebär att företaget betalar arbetsgivaravgift i Irland och att de anställda därmed ingår i det irländska skyddsnätet.

Följ Tidningen Elektrikern på Facebook

Frågan är nu aktuell genom flera lokala och centrala förhandlingar om hur företaget Silverback sköter sina åtaganden. De centrala förhandlingarna var inte slutförda vidd tidningens presstopp.

Nyligen var Arthur Hall från Irland på besök i Sverige för att tillsammans med representanter för Elektrikerna träffa de irländska elektrikerna. En del av elektrikerna är medlemmar i både det irländska och det svenska elfacken.

– Vi ville veta hur de blivit behandlade och vad de har för kontrakt. Det rör sig om ”poor contract”. Är de rätt betalda? Har de fått rätt OB? Har de fått restid?, frågar sig Arthur Hall.

– Vi välkomnar elektriker från andra länder. Men det är viktigt att villkoren är samma som för svenska elektriker, säger Petter Johansson

Han menar också att det finns tveksamheter vad gäller skatteinbetalningar.

– De tar in skatten. Men det är inte säkert de betalar all skatt i Irland. Är det felaktigheter så har killarna det med sig hem när de ska jobba på Irland.

Han pekar på att det är problem med restid, lång arbetstid Ingen ersättning för flyg hem.

Arthur Hall är också fundersam om själva bolaget Silverback. Han beskriver ägarna som cowboys.

– De har en historia med 26 tidigare företag.

Petter Johansson på Elektrikernas förbundskontor har handlagt ärendet.

– Vi tycker det är bra att vi får elektriker från andra länder. Men det ska ha samma villkor. Det är viktigt. Företagen är välkomna om man sköter skatt, försäkringar och följer Svenska kollektivavtal.

Elektriker på Irland

En elektriker på Irland tjänar omkring 21.40 Euro i timmen.

De har en gedigen fyra-årig utbildning, med certifiering efter två år och efter fyra år.

Arbetslösheten i yrket är i dag 9 procent. Vid krisen 2009 var den uppe i 12 procent.

Många elektriker jobbar utomland, företrädesvis i engelsktalande länder, som Australien och Canada.

Elektriker på Irland är anslutna till Technical, engineering & elektrical union, TEEU, som även organiserar andra näraliggande yrkesgrupper. I TEEU finns 40 000 medlemmar, varav 10 000 är elektriker.