Vi lever i en tid där svallvågorna efter den nyliberala stormen som präglat svensk och europeisk politik fortsätter att slå in över oss.

Allt skulle bli så bra med avregleringar och konkurrens på samhällsområden som tidigare legat i offentlig ägo. Samhällsintresset fick ge vika för marknadsintresset. På el-området är detta extra tydligt.

Vad har vi fått? Nuon-skandalen, höga vinstutdelningar, sämre underhåll och därmed brister i säker tillgång till el.

Ulf Carlsson, andre vice ordförande Elektrikerna

Vi rånas på pengar av elbolagen. Jag kan utan vidare påstå att detta nyliberala experiment kostat de svenska skattebetalarna hundratals miljarder.

Och vad har vi fått? Nuon-skandalen, höga vinstutdelningar, sämre underhåll och därmed brister i säker tillgång till el.

Vid årsskiftet har nu dessutom många fått besked om en chockhöjning av nätpriserna.

I somras kunde Svt avslöja att var tredje krona som vi betalar till el-jättarna är ren vinst. Det går rakt ned i fickan som vinst. Ovanpå detta har det blivit otryggare anställningar för våra montörer, då de idag är anställda på entreprenadbolag som vart tredje år riskerar tappa upphandlingen över det område som man är anställd på.

Detta leder då till uppsägning, och i bästa fall får man ny anställning på entreprenadbolaget som vunnit upphandlingen.

Vi kan inte längre blunda för att el-jättarna rånar oss. Vi behöver en säker tillgång till el till rimliga och konkurrenskraftiga priser för att vardagen ska fungera för oss och för vår industri.

Det är på modet inom politiken att sätta begreppet Nya framför sitt partinamn.

Ulf Carlsson, andre vice ordförande Elektrikerna

Energimarknadsinspektionen (EI) klarar inte sitt uppdrag. Nätbolagens Elnät kan jämföras med järnvägen, man har minimerat underhållet och maximerat vinstuttaget.

De stora nätbolagen har idag inga egna montörer anställda och tar därmed inget ansvar över montörerna som bygger, underhåller och framförallt reparerar nätet när det blir strömavbrott som nu senast vid stormen Gorm eller Helga. Det skall i sammanhanget nämnas att på de senaste 15 åren har antalet montörer i branschen halverats.

Det är på modet inom politiken att sätta begreppet Nya framför sitt partinamn. Nya Moderaterna, Folkpartiet byter namn till Liberalerna. Socialdemokraterna kallar sig framtidspartiet. Allt för att visa att man är i förbund med framtiden.

Men jag har aldrig förstått det där. Vad var det för fel med de gamla socialdemokraterna? Vi måste visst tänka nytt. Men aldrig utan att ha lärt oss av historien.

På Statsanställdas kongress 1985, för nästan på dagen 40 år sedan, strax före sin tragiska bortgång håller Olof Palme ett tal där han kritiserar privatiseringsivrarna.

Jag tycker att vi inom arbetarrörelsen behöver en ordentlig debatt om att återreglera elmarknaden.

Ulf Carlsson, andre vice ordförande Elektrikerna

Marknadskrafterna kommer aldrig att tillfredsställa människors behov. De kommer bara att tillfredsställa behov som är lönsamma. Så enkelt och sant. Det är precis detta vi ser idag.

Jag tycker att det ligger mycket i det som Palme sa. På elmarknaden är detta extra tydligt. När ska vi frigöra oss ur det nyliberala tankemönstret? Kan vi inte bara säga att nu har vi prövat detta och det fungerar inte.

Jag tycker att vi inom arbetarrörelsen behöver en ordentlig debatt om att återreglera elmarknaden. Precis som vi haft inom järnvägssektorn. Medborgarintresse och samhällsintresse måste alltid vara överordnat marknads- och vinstintresset.

Det är värt att slåss för!